Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hårby og Omegns Beboerforening

Fra Skanderborg Leksikon

Beboerforeningen varetager Hårbys interesser internt og overfor offentlige myndigheder. Arealet ved gadekæret, der tidligere var ejet af Hårby Brugsforening, blev af brugsens bestyrelse overladt til beboerforeningen, der har retableret den tidligere dybe branddam til et gadekær, som foreningen vedligeholder. Her mødes byens befolkning til pinsekaffe hver pinsemorgen samt til Sct. Hansfest. Beboerforeningen er – ligesom beboerforeningerne i de andre landsbyer i Veng Sogn og Mesing Sogn - tilknyttet Landsbysamvirket, der er en sammenslutning af landsbyer i Skanderborg Kommune, som varetager landsbyernes interesser overfor de kommunale myndigheder.

Powered by MediaWiki