Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ladegaarde Mejeri

Fra Skanderborg Leksikon

 
Linje 15: Linje 15:
Efter Jes Christian Jessens død deltog Marie i 1954 i grundlæggelsen af [[Skanderborg Mejeri]] på Adelgade 41b, i gården bag det, der senest har været restaurant Frederik 2.  
Efter Jes Christian Jessens død deltog Marie i 1954 i grundlæggelsen af [[Skanderborg Mejeri]] på Adelgade 41b, i gården bag det, der senest har været restaurant Frederik 2.  
Den ældste søn, [[Thomas Julius Jessen]] blev mejeribestyrer på Skanderborg Mejeri. En anden søn, [[Alfred Jessen]], var også involveret i arbejdet på mejeriet.
Den ældste søn, [[Thomas Julius Jessen]] blev mejeribestyrer på Skanderborg Mejeri. En anden søn, [[Alfred Jessen]], var også involveret i arbejdet på mejeriet.
-
 
-
 

Nuværende version fra 23. okt 2020, 06:53

Ladegaarde Mejeri blev drevet af mejerist Jes Christian Jessen og hans hustru Margrethe Marie Jessen fra 1906-1953. Det blev grundlagt som fællesmejeri i 1906.

Ladegaarde Mejeri
 

Mejerist Jes Christian Jessen ankom til Skanderborg d. 1. maj 1906, hvor han tiltrådte positionen som bestyrer på Ladegaarde Mejeri. Mejeriet var på det tidspunkt under ledelse af mejeriforpagter Storm fra Skørring. Jes Christian Jessen arbejdede som bestyrer i ti år, før han overtog det i forpagtning i 1916, samme år som det blev et andelsmejeri. Formanden for mejeriet var fra 1906-16 proprietær P. Sørensen, og fra 1916 blev det propreitær S. Jensen. I maj 1921 købte Jessen det, og drev det som ejer resten af sit liv. Han var dygtig til sit erhverv, og modtog i 1928 sølvmedaljen i smør.

I 1931 indvejede mejeriet ca. 0.75 mio. kg sødmælk og producerede ca. 15.750 kg smør årligt. Mælken og de ca. 7320 kg smør solgte Jessen i bysalg, og resten af smørret blev solgt videre til grossister. Ost produceredes ikke på Ladegaardens Mejeri, men de producerede 12-1500 liter flødeis årligt.

Mejeribestyrer Jes Christian Jessen, ca. 1906
 


Jes Christian Jessen og Margrethe Marie blev gift den 27. april 1906 i Vamdrup sogn i Ribe Amt. Et par dage senere, den 1. maj begyndte Jes Christian ved Ladegaarde Mejeri, så Marie var med fra starten. Mejeriet virkede indtil Jes Christians død i 1953, som resulterede i at mejeriet nedlagt i 1954. Hans hustru blev boende på gården i tre år, indtil hun i 1956 solgte den til Otto Larsen fra Solbjerg. Gården blev solgt med alt mejeri-inventar, og på skødet fra handlen står der, at det fortsat var muligt at den nye ejer ville drive mejerivirksomhed på adressen, men det endte det ikke med. I dag er gården nedrevet, men den lå på matrikel nr. 2e, som svarer til Danmarksvej 20 - der hvor trælasten STARK har til huse i dag.

Efter Jes Christian Jessens død deltog Marie i 1954 i grundlæggelsen af Skanderborg Mejeri på Adelgade 41b, i gården bag det, der senest har været restaurant Frederik 2. Den ældste søn, Thomas Julius Jessen blev mejeribestyrer på Skanderborg Mejeri. En anden søn, Alfred Jessen, var også involveret i arbejdet på mejeriet.

Kilder:

Danske Mejerier v. G. Ellbrecht, s. 522-523

Dansk Mejeristat v. G. Ellbrecht, bind 4, s. 341-342.

Rigsarkivets samlinger

Skanderborg Amts Avis d. 30. marts 1927

Skanderborg Amts Avis d. 27. april 1931

Skanderborg Historiske Arkiv

Skanderborg Leksikon

Skanderborg Vejviser 1956, 57, 58, 59, 60.

Powered by MediaWiki