Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ladegaarde Mejeri

Fra Skanderborg Leksikon

Ladegaarde Mejeri blev drevet af mejerist Jes Christian Jessen og hans hustru Margrethe Marie Jessen fra 1906-1953.

Ladegaarde Mejeri
 

Mejerist Jes Christian Jessen ankom til Skanderborg som mejerist d. 1. maj 1906. Ladegaarde Mejeri i Skanderborg. Mejeriet var på det tidspunkt under ledelse af mejeriforpagter Storm fra Skørring. I 1906 blev mejeriet grundlagt som fællesmejeri. Jes Christian Jessen arbejdede som bestyrer i ti år, før han overtog det i forpagtning i 1916, samme år som det blev et andelsmejeri. I maj 1921 købte Jessen det, og drev det som ejer resten af sit liv. Han var dygtig til sit erhverv, og modtog i 1928 sølvmedaljen i smør.

I 1931 indvejede mejeriet ca. 0.75 mio. kg sødmælk og producerede ca. 15.750 kg smør årligt. Mælken og de ca. 7320 kg smør solgte Jessen i bysalg, og resten af smørret blev solgt videre til grossister. Ost produceredes ikke på Ladegaardens Mejeri, men de producerede 12-1500 liter flødeis årligt.

Mejeribestyrer Jes Christian Jessen, ca. 1906
 


Jes Christian Jessen og Margrethe Marie blev gift den 27. april 1906 i Vamdrup sogn i Ribe Amt. Et par dage senere, den 1. maj begyndte Jes Christian ved Ladegaarde Mejeri, så Marie var med fra starten. Jes Christian og Marie Jessen nåede desværre ikke at fejre guldbryllup sammen. Jes Christian døde pludseligt lørdag den 28. november 1953, på Skanderborg Sygehus, efter en hjerneblødning. Efter Jessens død blev mejeriet nedlagt i 1954, og hans hustru blev boende på gården i tre år, indtil hun i 1956 solgte den til Otto Larsen fra Solbjerg. Gården blev solgt med alt mejeri-inventar, og på skødet står der, at det fortsat var muligt at drive mejerivirksomhed på adressen, men det endte det ikke med. I dag er gården nedrevet, men den lå omtrent der, hvor Edelsborg (Edelsborgvej 17B) er i dag.

Efter Jes Christian Jessens død deltog Marie i 1954 i grundlæggelsen af Skanderborg Mejeri på Adelgade 41b, i gården bag det, der senest har været restaurant Frederik 2. Den ældste søn, Thomas Julius Jessen blev mejeribestyrer på Skanderborg Mejeri. En anden søn, Alfred Jessen, var også involveret i arbejdet på mejeriet.

Powered by MediaWiki