Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Margrethe Marie Jessen

Fra Skanderborg Leksikon

Margrethe Marie Jessen var gift med mejerist Jes Christian Jessen.

Mejeriparret i en festlig anledning

Sammen drev mejeriparret Ladegaarde Mejeri som lå på toppen af Ladegaardsbakken, der hvor Edelsborg ligger i dag. Mejeriet virkede indtil 1953.

Efterfølgende deltog Marie, i 1954, i grundlæggelsen af Skanderborg Mejeri på Adelgade 41b, i gården bag det, der senest har været restaurant Frederik 2. Den ældste søn, Thomas Julius Jessen blev mejeribestyrer. En anden søn, Alfred Jessen, var også involveret i arbejdet på mejeriet. Marie Jessen sad i bestyrelsen af Skanderborg Mejeri frem til sin død i 1960 på Plejehjemmet i Skanderborg. I nekrologen i avisen blev Marie Jessen beskrevet som en virkelysten og energisk kvinde, som var med i arbejdet på mejeriet fra tidlig morgen til sen aften. Det nævnes også, at hun var en uvurderlig støtte for sin mand, samt at hun var en dygtig kvinde, der havde skabt stor respekt om sit navn og sin person, og “man vil paa denne egn mindes hende og hendes mange gode menneskelige egenskaber længe. Hun efterlader sig det smukkeste eftermæle”.

Powered by MediaWiki