Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Børnehjem

Fra Skanderborg Leksikon

Familien Kielberg

Olaf August Kielberg (1842-1927) blev født i 1842 i Fredericia. Han var udlært gartner og flyttede til Skanderborg hvor han startede og drev handelsgartneriet. Gartneriet lå på grunden ved banegårdsområdet, som strakte sig ned langs den nuværende banegårdsvej.

Olaf og hustruen Anna Sine Marie Krøyer Kielberg (1844-1923) fik i alt fem børn, læren August Ferdinand Krøyer Kielberg, gartner Theodor Krøyer Kielberg, Kristine Krøyer Kielberg, fabrikant Carl Christian Krøyer Kielberg og Ferdinand Michael Krøyer Kielberg.

Efter at børnehjemmet lukkede i 1917 købte de tre søskende August, Theodor og Kristine Krøyer Kielberg en gård lidt nord for jernbanen, Christiansminde som i dag er hjemsted for Skanderborg Rideklub. Her flyttede de ind sammen med forældrene, indtil deres død.

Børnehjemmet

Skanderborg og Omegns Børnehjem, 1970.
Børnehjemmet blev startet da der i november 1882 kom en opfordring fra en række af byens spidser, der ønskede oprettelsen af et børnehjem på gartner Olaf August Kielbergs grund ved banegårdsområdet og med Kielberg som forstander. Den 17. maj 1883 blev børnehjemmet officielt indviet.

Som børnehjem skulle de optage forældreløse eller forladte, fattige børn indtil konfirmationsalderen og skulle sørge for deres underhold, beklædning og undervisning. Til at starte med skulle børnehjemmet optage 30 børn, hvoraf den årlige betaling pr. barn blev sat til 100 kr. som gik til børnehjemmets kasse.

Det var både drenge og piger som kunne få plads på børnehjemmet. Som en del af det at være på børnehjem skulle både drenge og piger have specialundervisning i forskellige fag og gerninger. Pigerne skulle oplæres i kvindelige håndgerninger og husgerninger, mens drengene blev oplært i husflid, have- og markarbejde.

For at skaffe flere midler til børnehjemmet blev der afholdt fest i Skanderborg Dyrehave d. 8-10. juni 1884, hvor der blev indtjent 5.900 kr. til deling mellem børnehjemmet og Børneasylet. Børnehjælpsfesten blev et fast holdepunkt i Skanderborgs historie, og blev gentaget flere gange. Takket være en Børnehjælpsfesten i 1891 var det muligt at renoverer og lave en større tilbygning til børnehjemmet. I 1893 blev der dannet en børnehjemsforening, hvor hvert medlem skulle betale 2 kr. i kontingent.

I 1893 blev nogle rygter fra byens børn kørt op til en større sag. Sagens omdrejningspunkt var nogle af børnehjemmets piger og drenge, der fortalte historier om dårlig kost og utugt på børnehjemmet. Sagen blev undersøgt grundigt, og der blev foretaget flere afhøringer af børnehjemmets børn og familien Kielberg. I 1895 endte sagen dog i Olaf Kielbergs favør, med en bøde til de nu unge mennesker som havde stået bag historierne. Historierne om utugt og dårlig kost blev affejet som børn fra dårlige hjems løgnehistorier. På trods af den større sag var Kielbergs børnehjem vellidt af mange af børnene på hjemmet og lokale skanderborgensere. Mange af børnene omtalte hr. og fru Kielberg som ”fader” og ”moder”, og børnehjemmet modtog ofte besøg fra tidligere beboer.

Såvel Olaf August Kielberg som sønnen August Ferdinand Krøyer Kielberg havde forståelse for idrættens betydning for børn. Gymnastik og boldspil blev en del af børnehjemmets opdragelse og beskæftigelse, samt en måde at lære børnene om disciplin. Familien Kielberg havde et godt kendskab til cricket fra tre engelske landbrugsmedhjælpere de havde haft ansat. Derfor oprettede børnehjemmet i 1896 et crickethold. Holdet spillede bl.a. mod et hold drenge fra Stationsvejen/ Banegårdsvej, hvor børnehjemmet vandt stort med 12 stående gærder. Interessen for cricket fra brødrene August og Ferdinan Krøyer Kielberg førte til oprettelsen af Skanderborg Boldklub i 1898.

I 1917 lukkede børnehjemmet ned. Det skete på baggrund af flere ting. For det første var forstanderparret hr. og fru Kielberg ved at være oppe i årene, og ønskede af helbredsmæssige hensyn at fratræde. Dertil var bygningen ved at være gammel, og nye lokaler var ønsket på statens regning. Til at starte med overtog August Kielberg over for sine forældre, indtil man fandt ud af hvad børnehjemmets fremtid var. Den grundlæggende tanke var, at staten skulle købe en gammel højskolebygning, som skulle huse det nye børnehjem. I midten af året blev det dog pludselig en kendsgerning, at staten ikke ønskede at købe nye bygninger eller betale for en renovation af det daværende børnehjem. I stedet blev det bestemt, at børnehjemmet skulle lukkes ned og børnene sendes til andre institutioner rundt om i landet. Mange af børnene blev i november måned flyttet til Kellerup ved Randers og til Heselager på Fyn. Inden året var omme, var alle børn væk og børnehjemmet lukket ned til stor sorg for mange skanderborgensere.


Kilder:

Abildgaard, Peter. Skanderborg Boldklub – en del af byens historie fra 1898 til 1998

Skanderborg Historiske Arkiv

Skanderborg Socialdemokrat, 1917

Powered by MediaWiki