Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborgprisen

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborgprisen eller "Sporen" uddeles til en borger, en forening eller en organisaton i Skanderborg Kommune, der har gjort en særlig indsats for Skanderborg. Prisen er uddelt siden byens købstadsjubilæum 1983 og består udover hæderen af en bronzeafstøbning af en jernalderspore. Der er tale om en spore, hvor originalen blev fundet under de seneste store udgravninger i Illerup Ådal i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne. Netop fordi Skanderborgprisens synlige bevis er en spore, er det både en hæder for en udført indsats og en spore til en fortsættelse.

Skanderborg Festivalklub var den første modtager af Sporen i 1983. Fra venstre Jørgen Gammelgård, Jens Peter Andersen, Henrik Ory, Peter Windfeld og Rosa Hansen

Skanderborgprisen blev indstiftet af byens pengeinstitutter. Alle borgere har mulighed for at indstille kandidater.

Siden 1992 har Skanderborg kommune stået for den formelle uddeling. Kredsen der foretager udpegningen af modtageren var en priskomite med repræsentanter for byråd og pengeinstititutter samt for 8 lokale bredtdækkende foreninger og organisationer.I dag er det Idrætssamvirket, Kultursamvirket, Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd, Landsbysamvirket samt Folkeoplysningsrådet der bedømmer kandidaterne.

Powered by MediaWiki