Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Plejehjemmet på P.B. Lundsvej

Fra Skanderborg Leksikon

Plejehjemmet fotograferet i 1970'erne

Plejehjemmet eksisterede fra 1924-1999 og var beliggende på P.B. Lundsvej 1 i Skanderborg.

I begyndelsen af 1920’erne var arbejdsløsheden stor i hele landet, og således også på Skanderborg-egnen. Den socialdemokratiske byrådsgruppe foreslog i 1921, at der skulle opføres et kommunalt alderdomshjem i Skanderborg, da sådan et ikke eksisterede, og da det ville forbedre den lokale beskæftigelsessituation.

Oprindeligt havde man planlagt at opføre Plejehjemmet på kommunens jord ved Sølund, men byrådet kunne ikke blive enige om denne placering. Forhandlingerne gik i hårdknude, og året efter blev alle vælgere indbudt til et offentligt møde, hvor over 400 skanderborgensere mødte op og næsten enstemmigt opfordrede byrådet til at få opført alderdomshjemmet. Et nyt udvalg blev herefter nedsat af byrådet. Denne gang nåede udvalget til enighed, hvorefter kommunen købte en stor grund på hjørnet af Møllevej og Lohmannsvej, sidstnævnte herefter omdøbt til P.B. Lundsvej.
Kaffebord ved morgensamling på Plejehjemmet, 1983
Efter at have besøgt flere alderdomshjem indstillede byggeudvalget, at der skulle opføres et plejehjem med plads til 12-16 personer, hvilket ikke var stort, men overkommeligt at opføre og drive for den økonomisk trængte kommune. Arkitekten blev Puch jr. fra Århus, og han designede et ejendom med 14 værelser, to sygeværelser og et fælles opholdsrum, og med mulighed for at udbygge loftsetagen med yderligere fire værelser. Dertil kom en lejlighed og et økonomirum til en plejerske.

Borgmester Weng indviede det nye plejehjem med håb om, at hjemmets fremtidige beboere kunne få en god og kærlig pleje uden at skulle bekymre sig om økonomien på deres gamle dage, og 4. december 1924 flyttede de første beboere ind.

Plejehjemmet blev udbygget i 1980’erne, men nedlagt ved årsskiftet 1998/1999.


Kilder

"Omkring Vindmøllen i Skanderborg", Kaj Klostergaard. Forlaget Skanderleipzig, 2000, s. 43-46

Powered by MediaWiki