Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Øm Klosters Krønike

Fra Skanderborg Leksikon

Fil:Øm Klosterkrønike.jpg
Sider fra klosterkrøniken

Øm Klosters Krønike blev skrevet i perioden 1207-1267, og var tænkt som munkenes egen redegørelse for Øm Klosters grundlæggelseshistorie.

Krøniken hedder på latin Exordium Caræ Insulæ, hvilket betyder: "Øm Klosters opkomst", og krønikens beskrivelser dækker tidsrummet 1166 -1267. Håndskriftet består af 53 beskrevne pergaments-blade i et læderindbundet træomslag. Til fastholdelse af siderne er monteret kroghægter af bronze og hjørne- samt pyntebeslag i bronze. Selve teksten er skrevet på latin med sort blæk og røde begyndelsesbogstaver – helt efter cistercienserordenens strenge regler, der krævede enkelhed og ikke tillod malede bogstaver og farvede billeder i ordenens bøger. Mange forskellige personlige håndskrifter kan tydes gennem bogens 60-årige tilblivelseshistorie.


Krønikens indhold

Øm Klosters Krønike kan opdeles i to dele. Første del omhandler klostrets grundlæggelseshistorie, der følger cisterciensernes sædvane med at skrive beretninger om deres klostres tilblivelse. Hertil kommer dokumentation for klostrets privilegier i kraft af afskrifter af pave- og kongelige breve samt testamenter. Munkene var interesseret i at dokumentere deres privilegier således, at alle kunne se, hvilke rettigheder de rådede over. Herefter følger en helgenagtig beskrivelse af biskop Svend af Århus og hans gode forhold til munkene. Første del afsluttes med en abbedfortegnelse.

Andel del af krøniken beretter om klostrets problemer med Århus bisperne og deres krav på at modtage gæsteri på klostret - en ydelse, der gav bisperne og deres følge ret til fri kost og logi. Striden blev langvarig og endte med at true klostrets eksistensgrundlag. Da klosterkrøniken sluttede i 1267, synes klostersamfundet i en meget desperat situation. Om stridens endelige udfald vides intet, da krøniken brat afsluttes i 1267.

Som tillæg til krøniken findes en videreførelse af abbedlisten samt en liste over klostrets ejendomme på Djursland.


Kilder

Olrik, Jørgen, Jacob Isager, H. N. Garner 1997: "Øm Klosters Krønike", Scriptorum, Øm Kloster Museum

McGuire, Brian Patrick 2003: Sandhed og agtelse – et gensyn med Øm Klosters Krønike, i "Øm Kloster, kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie", red. Bo Gregersen og Carsten Selch Jensen, Øm Kloster Museum, s. 47-55


Henvisninger

Det originale håndskrift befinder sig i dag i håndskriftsamlingen på Det Kongelige Bibliotek i København under betegnelsen: E donatione variorum 4°, 135.

Powered by MediaWiki