Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

1948

Fra Skanderborg Leksikon

Januar

Skanderborg og Omegns plantningsforening har 50 års jubilæum.

Automobilhandler Aa. Purup har 25 års forretningsjubilæum.


Februar

Østjysk Elektro hærges af brand


Juni

Skanderborg Boldklub har 50 års jubilæum.

Husmoderstævne i Dyrehaven med 2100 deltagere.


Oktober

Vandværksudvidelse til 400.000 kr vedtages af Skanderborg Byråd

Socialminister Strøm besøger Sølund.

Det Kgl. Teater besøger Skanderborg med ”Don Pasquale”.


Ry

Ry Roklub stiftes og der bygges klubhus ved Ry Møllesø (nu spejderhytte).

De sidste tyske flygtninge forlader lejren på Gl. Rye Flyveplads.

Powered by MediaWiki