Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

1987

Fra Skanderborg Leksikon

Indholdsfortegnelse

Januar

Skanderborg første faste erhvervsmesse åbner i Højvangen.

Skanderborg Kommune truer firmet Roma Trading i Hylke med tvangslukning pr. 1.febr., hvis en række miljøkrav ikke opfyldes inden den dag. Firmaet startede i 1975 i det nedlagte Hylke Andelsmejeri. Virksomheden aftapper kølervæske og blander sprinklervæske til biler.

Salget af byggegrunde til parcelhuse i Skanderborg er gået helt i stå. Ikke en eneste af 16 attraktive byggegrunde på Thanesvej er solgt.

Åbent hus i Rådhusgården. Knap 60 år efter at kommunen købte den første del af sit store bygningskompleks ved Torvet får borgerne mulighed for at se, hvor store ændringer og forbedringer, som de sidste 3 års investering på ca. 18,5 mill kr har skabt.

Skanderborg Bibliotek satser på kvaliteten i stedet for mængden. Antallet af bogindkøb falder med knap 1000 om året.

Hullet i husrææken ved Adelgade 59. Foto: Leif Tychsen

Med borgmesteren og kommunaldirektøren i spidsen tager en lille delegation fra Skanderborg til London og besøger Channel 4, som skal være model for det danske TV2. Skanderborg har både faglige og saglige gode odds i forbindelse med placeringen af det nye tv’s hovedkvarter, udtaler borgmester Kjeld Nyhuus.

Andelsbanken flytter ind i Hylke Brugs – ikke med en egentlig afdeling, men med en pengemæssig betjening af borgerne.

Miljøstyrelsen er skeptisk overfor kommunens planer om at blande bolig og erhverv på Søtoften.

Adelgade 128. Foto: Lasse Jørgensen.

Borgerne tages med på råd om Motorvejslommen ved Stilling.

Planerne om en rundkørsel ved Mindet i Skanderborg er opgivet.


Februar

Morten Børup Skolen og Stilling Skole skal have fjernet asbest for to mio. kr.

Sønderjysk tekstiltryk køber Stilling Kro. 18 nye arbejdsplaldser på vej. 9 værelser udlejes til unge, en ny detaljbutik, og bodegaen i kælderen fortsætter.

Der opføres 20 nye ungdomsboliger tæt ved banegården. De nuværende bygninger på Banegårdsvej, der ejes af Midtjydsk Korn- og Gødningsforretning, skal nedrives. Grunden ligger bag ejendommen Varmdahlsminde, og stedet får deraf navnet Warmdahlsparken.


Marts

En gruppe borgere har planer om at genoplive turistfarten på Skanderborg Sø fra sæson 1988.

Firmaet Aage Wegener & Søn A/S fylder 75 år d. 5.marts. Firmaet har 41 ansatte og ledes af Aage Wegener, der har ansvaret for den daglige ledelse af entrepenørvirksomheden, og Helle Wegener, der leder Skanderborg Boligbyg.

Skanderborg byder på stort HK-center, der skal ligge ved siden af Bankskolen på Vester Mølles jorder. Kursuscentret skal stå færdig i 1989 og sikre byen 60 nye arbejdspladser. Beboere i Højvangen frygter trafikgener. I maj blev der skrevet slutseddel på 15 mill kr. på grunden.

Cafe Boheme i Dagmarcentret fylder i marts 3 år.

På Adelgade 59 har der nu et helt år været et hul i husrækken. Her ved siden af Jyske Bank lå Kellers gamle bageri.

Skanderborg Kommune har ikke råd til en total udskiftning af taget på Niels Ebbesen Skolen. Nu skal det repareres for 400.000 kr.

DSB beslutter, at den gamle jernbanebro ved Låsbyvej skal erstattes af en helt ny bro.

Sonja Jensen, indehaver af cigar- og kaffehandelen på Adelgade 128, fortsætter i butikken, selvom hun tidligere har bebudet, at hun vil stoppe, når hun fyldte 60 år.

Støcklers Bolighus fylder 60 år.


Maj

Arkitekt Flemming Seiersen kombinerer 25 års jubilæum med 60 års fødselsdag. Han driver tegnestue Nørregade 12, siden 1984 i kompagniskab med Jette og Jørgen Frost Larsen.

Handelsskolen i Højvangen har fået tilladelse til at udvide med en administrationsfløj på 260 kvm.


Juni

Bankskolen udvider med ny kontorfløj og 14 nye værelser for 15 mio. kr.

Opfordring til hundeejerne om at bruge hundetoilettet mellem Bibliotekstorvet og Adelgade, der blev etableret for et par år siden.

4500 handicappede til Sølund–festival.

Grossistvirksomheden Damstahl bygger til. Administrationsfløjen bliver dobbelt så stor.

Miljøstyrelsen siger ja til boliger på Søtoften.

Kinoteatrets fremtid er usikker. Direktøren rejser og kommunen vil ikke være biografejer.

Taxaselskaberne i Grenå, Odder og Skanderborg har besluttet at koble sig teknisk sammen med Århus Taxa.


August

Murer- og entrepenørfirmaet Brd. Thybo, Søtoften 12, har på 10 år udviklet deres firma til et halvt hundrede ansatte og en omsætning på 24 mio. kr. Firmaet har bl.a. stået for opførelsen af Rudolf steiner Seminariet, Handelsskolen og Granhøjen.

80 frivillige gør klar til 3 dages festival. Danmarks Smukkeste Festival forventer 6000 gæster. Byens handlende sender en taknemmelig tanke til arrangørerne.

4.500 børn og voksne deltig i børnefestivallen, danmarks yngste festival.

Politiske trusler i amtsrådet om nedlæggelse Skanderborg Sygehus. Hverken borgmesteren eller sygehusets administration tror på alvoren.

Hen ved 1000 roede deltog i den 20. udgave af Tour de Gudenå.

Steen Bing, Hotel Slotskroen. Foto: Lene Storm.


September

Foreningen af Jydske Landboforeningers Husholdningskontor på Låsbyvej, forsøgsgården ”Godthåb”, siger farvel til Skanderborg og flytter til Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby. Kontoret har haft til huse i Skanderborg siden 1923.

Nørregade vil være lukket for al gennemkørende trafik i det meste af 1988 og 1989 pga. ombygning der bl.a. resulterer i cykelstier i begge sider.

Kielberghus indviet efter ombygning. Den tidligere frøforsyning på Krøyer Kielbergsvej er ombygget til en flot erhvervsbygning. Bygningen har fået sit navn efter Skanderborgdrengen, erhvervsmanden Ferdinand Michael Krøyer Kielberg. Der blev i murværket indmuret et jernrør med et indvielsesdokument, som fortæller historien bag Kielberghus fra bygningens opførelse i 1914 til genindvielsen som erhvervshus.

Skanderborg Erhvervsråd går aktivt ind i kampen imod den mulige nedlæggelse af Skanderborg Sygehus. Der udsendes brev virksomheder i området med opfordring til indsamling af protestunderskrifter. Resultatet blev 2000 underskrifter for bevalesen af sygehuset. Et halvt hundrede lærere og elever fra VUC Skanderborg deltog i en demonstration foran Amtsgården i protest imod mulig nedlæggelse af VUC Skanderborg. Okt.

Kirkegården ved Skanderborg Slotskirke har fået et ”livstræ”. Steen Bing, Hotel Slotskroen, fejrer 25 år i restaurationsbranchen. Virksomheden Nordisk Perforering på Christiansmindevej investerer 25 mio. kr. i ny maskine, det kan trykke huller i 25mm tykke stålplader.

I forbindelse med et samarbejde med Søhøjlandets Skovdyrkerforening skal Landbrugscenter på kristiansvej udvides med 180 kvm. i løbet af vinteren. Skanderborg Landboforenings Landbrugscenter er bygget i 1978 og senest udvidet i 1985.

Med udsigt til en fyreseddel fortryder el-installatør Chr. H. Thomsen, at han i 1984 solgte sin forretning og tog imod jobbet som anlægschef ved Skanderborg fjernvarme. Arbejdernes radioklub har 60 års jubilæum. Forkvinden Kamma Andersen, ønsker sig flere medlemmer til foreningen, så der kan uddeles flere radio- og tv-apparater til syge og handicappede.

”Den gyldne spore ” gik til Sygehusets Personale.


November

Malermester Peder Pedersen fotograferet på sin 80 års fødselsdag dec. 1977.

Det offentlige drikkeri , der blandt foregår ved P-pladsen på hjørnet af Asylgade og Parkvej og ved Byparken skaber utryghed. Skanderborg boldklubs fodboldafdeling fik en økonomisk øretæve på 45.000 kr. efter aflyst fest pga. manglende tilslutning.

HK køber jord for 7,5 mio. kr for at sikre mulighed for senere udvidelser af det kommende kursus- og feriecenter.

Der igangsættes byfornyelse bag Adelgade 80, hvor der tidligere har været bl.a. medborgerhus. Der opføres fem tre-etagers rækkehuse tegnet af den lokale arkitekt Klaus B. Lenskjold.

Skanderborg Landboforening dropper udvidelsesplan og forsøger i stedet at købe det tidligere planteavlskontor ” på ”Godthåb”.

Plastemballagefabrikken Danacup i Stilling udvider så medarbejderstaben når op på 60.


December

Skanderborg-maleren Peder Pedersen fylder 90 år.


Kilde:

Århus Stiftstidende 1987.

Powered by MediaWiki