Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

1988

Fra Skanderborg Leksikon

Dagcentret Bellis. Bestyrelsen hygger sig med en kop kaffe efter bankospillet. Stående Vera Hansen, forrest t.h. Irma Hansen.1985

Januar

Bellis blomstrer. Mellem 600 og 900 besøgende hver uge i pensionisternes center i Asylgade.

Skanderborg mandskor har 50 års jubilæum.

Køreteknisk anlæg i Stilling er opgivet da kommunens krav til kørelærerne var for store.

Kino Teater fotograferet ca. 1971 af Leif Tychsen.


Februar

Ejeren af Kino Teatret har efter måneders forgæves forsøg på at sælge biografen besluttet at forære den bort. Gælden på 1,4 mio. kr skal dog overtages, til gengæld er der værdier for 1,6 mio. kr.

Stilling Brugs ønsker at udvide butikken helt ud til fortovskanten ved Stationsvej.

Latteren rungede og tårerne trillede, da multikunstneren Erik Clausen underholdt på Kielberghus.

Midtjysk Korns silo på toppen af Banegårdsvej sprænges væk eller knuses midt i april.

Skanderborg Landboforening overtager 1.april ”Godthåb”, det tidligere planteavlskontor.


Marts

Plan for nye grunde i Vrold-syd.

Enhver kan leje Realskolens nye hal, der stod klar ved årsskiftet.

Hvis Skanderborg Egnsarkiv synes om lokalerne, Adelgade 46, kan de blive arkivets. Kulturelt udvalg har tilbudt det pladsbetrængte arkiv huset, som kommunen netop har købt. I øjeblikket er der advokatvirksomhed i huset.

Støtteforeningen for Skanderborg Sygehus stiftet.

Tebstrup skal have en rolig vækst. Lokalplan for 35 grunde for byrådet.

Kommunisternes partiforening i Skanderborg opfordrer til boykot af israelske varer på baggrund af den isralske vold mod araberne i de israelsk besatte dele af Palæstina.

Lokalradio Skanderborg får kommunegaranti på 200.000 kr.

En kreds af byens borgere opfordrer til indsamling til mindesten for pastor Poul Jørgensen.

Kommunen kan få indarbejdet genåbning af Stilling Station i lokalplan for centerområdet.


April

Nørregade er spærret for biltrafik pga. vejomlægning. Arbejdet er et af de største i bymidten i mange år og beregnes til at vare to år.

Bikuben bygger 18 boliger på Thanesvej klar til indflytning i begyndelsen af 1989.

Midtjysk Boligselskab tager de første spadestik på Poul la Coursvej til de første ungsdomsboliger i Skanderborg. De er tegnet af arkitektfirmaet Jette & Jørgen Frost Larsen, Flemming Steen Seiersen, Skanderborg.

Demonstration ved Amtsgården i Århus imod nedlæggelse af Skanderborg Sygehus. Fotograf Søren Berthelsen.


Maj

Danmarkssamfundet og den lokal Stavnsbåndskomite markerer Danmarkssamfundets 80 års jubilæum og 200 året for stavnsbåndets ophævelse.

Kino teatret afløses af squascenter.

Socialchef Knud Mørk-Hansen går på pension og afløses af Finn Burgsø.

1200 borgere i Vrold protesterer mod ny grusgrav.

Skanderborg var en lukket by d. 17.maj. Byens liv gik i stå, da omkring 5000 borgere demonstrerede mod lukningen af Skanderborg Sygehus. Protesttoget gik til Amtsgården i Århus.

Ved Ryvej og Nørskovvej med motorvejen som baggrund vil Skanderborg erhvervscenter a/S bygge et erhvervscenter på 15.000 kvm. De eksisterende bygninger, blandt andet den gamle destruktionsanstalt skal naturligvis fjernes.


Juni

Den ”nye”, farverige ”Grønnedalspark”, Skanderborg Andelsforenings store omkring 15 år gamle byggeri i Højvangen bliver genindviet.

Fremskridtspartiet er nu atter repræsenteret i Skanderborg byråd forlyder det efter at løsgængeren Gunnar Pedersen efter sit brud med Venstre har meldt sig ind i partiet. Gunnar Petersen afviser,at det er tilfældet.

Et bycenter i Stilling skal også have et torv mener Stilling Borgerforening.

Amtet planlægger at anlægge cykelstier gennem hele Stilling i 1989.

Der er ansøgninger til kommunen om sendetilladelse til to lokalradioer i Skanderborg. De får dog begge afslag.

Solgården lukkes som plejehjem

Byrådsmedlem fra Venstre foreslår lukning af Niels Ebbsenskolen for at få orden i kommunens økonomi.


Juli

Skanderborgs nye sognepræst Jøregn lorenzen lægger vægt fællesskabet omkring gudstjenesten og det lyse livssyn.

Skanderborg Erhvervsråd advarer amtet om øget ledighed med 200 personer hvis sygehuset lukkes.

Gratis adgang til Den Yngste Festival

Nørregade kan gøres færdig i år efter den store ombygning.

Der skal opføres 8 ældreboliger på mejeritomten bag Fred.II på Adelgade.

Hjørnebageriet i Nørregade lukker pga. vejarbejde. Kunderne kan ikke parkere foran butikken.

Form og Figur planlægger et stort studo i Kielberghus.

Biografen bliver måske møbellager.

Ministeriet siger nej til udvidelse af handelsskolen. Undervisningen må fortsætte i barakker.

Der efterlyses toiletter på Ejer Bavnehøj.

Farvel til Skanderborg Sygehus.

Radikalt medlem af byrådet foreslår nedlæggelse af amterne i forlængelse af lukningen af sygehuset.


August

Erhvervsråd ønsker sundhedscenter.

TV2 kan bo på Kielberghus.

Socialdemokratiet i Skanderborg præsenterer 100 års jubilæumsbog skrevet af Peter Abildgaard.

Ugebladet vil holde lokalradioen Radio Skanderborg oppe, og har fået sendetilladelse fra 18. okt.

Skanderborg Festivalklub har købt afdøde fabrikant A.Bloms store herskabsvilla på Slotsholmen til administration og mødelokaler.


September

HK opgiver planer om kursuscenter og kommunen har ingen planer om at købe grunden til 22 mio. kr. tilbage.

Formanden for Skanderborg Festivalklub Jens Peter Andersen foreslår multi-kulturhus i det nedlagte sygehus.

Skanderborg-Odder Handelsskole lejer lokaler på Niels Ebbesen Skolen.

Efter i 21 år at have lavet blinde-radio i Skanderborg stopper Gunnar Andersen og Henning ”Foto” Andersen optagelserne til ”Skanderborg Kontakten”.


Oktober

Kamma Andersen udnævnt til det 5. æresmedlem gennem tiderne i den lokale partiafdeling af Socialdemokratiet.

Genbrugsforsøg i Hørning, Skanderborg og Ry.

Der er planer om at samle alle 10. klasser på en skole.

Problemer med lokalplan ved Skanderupgade

Kioskejer Aksel Hjort Petersen, Sygehusvejens Kiosk, drejer nøglen om efter 13 år. Det sker to måneder før sygehuset gør det samme.

Rejsechef fra det nyetablerede rejsebureau, Saxild Rejser i Skanderborg, forsvandt med kassen og er nu sigtet for underslæb.

Adelgade får lille træalle. Træer og bænke skal gøre hovedgaden mere attraktiv.

Ole danielsen starter selv byfornyelse på Mindet og Banegårdsvej.

Beboerprotest mod bagvej ved Lille Sø.

Skanderborgprisen Sporen uddelt til lydavisen ”Skanderborg Kontakten”.

Landets første værktøjsmuseum kan komme til at ligge på Vester Mølle.


November

ØLA har solgt dyr i 25 år.

Byens indfaldsvej fra nord, Nørregade, genåbner efter renovering.

Jill og Lars Mortensen startertil nytår som direktørpar på Hotel Skanderborghus.

Bdr. Thybo Aps. Har planer om 29 nye boliger på Søtoften bl.a. på den grund der tidligere tilhørte ”Peters Biler”.

Sanders Kro i Virring reddet og tager smatidig navneforandring til Virringhus.

HK vil sælge sin grund.


December

Støtteforeningen for Skanderborg Sygehus for nogle af sine ønsker opfyldt i det nye ” Skanderborg Nærhedsservicecenter”.

Stilling-Gram Fællesråd har planer om et beboerhus.Kilde:

Aarhus Stiftstidende 1988

Powered by MediaWiki