Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

A. Blom Slotsholmen

Fra Skanderborg Leksikon

Luftfoto af A. Blom Slotsholmen på Låsbyvej 5, 1967. Foto: Leif Tychsen.

Firmanavnet A. Blom Slotsholmen huskes stadig af mange, selv om det efterhånden er 25 år siden, at den kendte virksomhed med salg af landbrugsmaskiner ophørte. Men hvem stod bag, og var der sammenhæng med A. Blom og Søn A/S, der i over 100 år var byens store virksomhed med fabrikation af landbrugsmaskiner?

Blom og Søn og stifteren Andreas Blom (1837-1915) er grundigt omtalt i artikler i Leksikon. Når der berettes om familien Blom bliver det let forvirrende, idet der er så mange, der hedder Andreas. Det gælder også ejeren af A. Blom Slotsholmen, ingeniør Andreas Blom (1908-1972), som altid blev kaldt ingeniør Blom. Han var søn af den gamle Bloms næstældste søn, Johan Andreas Blom (1878-1957), der naturligvis var i familiefirmaet. Ingeniør Andreas Blom, der var fætter til modeskaberen Holger Blom, stod også til at skulle ind i firmaet, men det kom til at gå anderledes.

Med et svendebrev som maskinarbejder drog han i slutningen af 1920erne på valsen til Tyskland. Han arbejdede på flere fabrikker og sluttede med i Sachsen at tage en ingeniøruddannelse. I 1932 kom han som ung ingeniør tilbage til Skanderborg og blev ansat i familiefirmaet. Han købte få år senere hus på Slotsholmen og blev gift med Ruth Tuborgh, datter af typograf Tuborgh på Amtsavisen. Alt tegnede lyst, men så kom der en landbrugskrise. Fabrikkens produkter kunne ikke sælges, og firmaet blev i 1937 reelt overtaget af Skanderborg Bank. Familien var ikke længere ejer, og den sidste Blom direktør, ingeniør Bloms far, blev landmand efter at have købt gården Edelsborg.

Ingeniør Blom måtte nu overveje sin stilling, og i 1940 startede han som selvstændig. Først fra bopælen på Slotsholmen og senere på området nord for banegården. Han fik importen af de amerikanske New Holland landbrugsmaskiner. Det var store mejetærskere, der skulle vise sig at være det landmændene efterspurgte. Blom og Søn var stadig op til 1960erne en betydelig virksomhed i Skanderborg. Den lå midt på Adelgade, og mange kan huske rækken af blåklædte maskinarbejdere og lærlinge, der i sommervejret spiste deres frokost siddende på fortovet op af husmuren.

Landbrugsmaskiner set i maskinhallen, 1967. Foto: Leif Tychsen.

Samtidig med at A. Blom Slotsholmen voksede til en solid virksomhed, gik det ned af bakke for Blom og Søn, som i midten af 1970erne måtte lukke helt. Ingeniør Blom døde allerede i 1972 som 63-årig. Virksomheden fortsatte med anden ledelse, men i slutningen af 1990erne lukkede den også. Epoken med Bloms landbrugsmaskiner i Skanderborg var dermed forbi.

Kilder

  • Svend Paludan-Müller
  • Oplysninger fra ingeniør Bloms søn, Andreas Blom
Powered by MediaWiki