Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Adelgade 5

Fra Skanderborg Leksikon

Byfogedgården ses til højre fotograferet ca. 1871

Adelgade 5, Skanderborg Museum, med matrikel nr. 1 Skanderborg Bygrunde , er en af Skanderborgs ældst bevarede bygninger med dele fra forskellige perioder.


Bygningens funktioner.

Bygningen har haft mange funktioner:

Ca. 1868-1919 Embedsbolig for by- og herredsfogden

1892 – 1919. Statslig ejendom med bolig og kontor for by- og herredsfogeden. I 1919 blev by- herredsfogedembedet nedlagt

1919 - 1973: Dommergård med bolig og kontor for dommeren.

1978: købes ejendommen af Skanderborg Kommune

1974 - 1981: Dele af bygningen blev benyttet af Skanderborg Egnsarkiv.

1978 – Skanderborg Museum benytter bygningen.

1981 bliver Skanderborg Egnsarkiv en del af Skanderborg Museum. Skanderborg Egnsarkiv fraflytter Adelgade 5 i 1989. Herefter blev hele bygningen indrettet til museumsformål, både til udstillinger og administration.

Den store museumshave er inddraget i museumsformidlingen


Beboere i Adelgade 5

Navne og titler på en stor del af ejerne af gården Adelgade 5 ses af listen. Forrest står det årstal, hvor den pågældende person er omtalt i skøder, folketællingslister eller protokoller. Det er således ikke udtryk for det tidsrum, hvor de pågældende personer bor i gården. Tallene, der er angivet efter personnavnene, angiver den pågældendes embedsperiode, som også er den periode, hvor vedkommende må have været bosat i gården.

Den følgende oversigt gælder perioden 1617-1978:

1617: Tingskriver Niels Lauritzen.

1761: Major Fün og amtsforvalter, kammerråd Peder Wöldike. Amtsforvalter 1760-1767.

1777: Amtsforvalter Lund.

1787: By- og herredsfoged Ulrik Christian Tolstrup. By- og herredsfoged fra 1780-1800.

1795: Amtsforvalter, kancelliråd Peter Andreas Holm og dennes enke.

1812: Købmand Johan Frederik Nutzhorn.

1824: Amtsforvalter, kammerråd Bjerg. Amtsforvalter 1821-1829.

1834: Amtsforvalter, baron Gyldencrone. Amtsforvalter 1829-1844.

1847: Amtsforvalter, justitsråd J.H. Bindesbøll. Amtsforvalter 1844-1852.

1857: Amtsforvalter, justitsråd M.B. Galschiøt. Amtsforvalter 1853-1870.

Dommerkontoret fotograferet ca.1970

1868-1882: By- og herredsfoged, kancelliråd O. Chr. Winge. By- og herredsfoged 1868-1882.

1882-1900 By- og herredsfoged Andreas Thiele. By- og herredsfoged 1882-1900.

1892: Ejendommen er herefter både kontor og bolig.

1900-1908: By- og herredsfoged P. Chr. Meyn. By- og herredsfoged 1900-1908.

1908-1913: By- og herredsfoged J. Find. By- og herredsfoged 1908-1913.

1913-1937: By- og herredsfoged Givskov. By- og herredsfoged 1913-1919 og dommer 1919-1937.

1937-1946: Dommer Jens Damsgaard. Dommer 1937-1946.

1947-1952: Dommer Johs. Pedersen. Dommer 1947-1952.

1954-1959: Dommer Per Edrén. Dommer 1954-1959.

1959-1961: Dommer Niels Ovesen Nygaard. Dommer 1959-1961.

1961-1978: Dommer Adelbert F. Holm. Dommer 1961-?


Indtil 1919 var by- og herredsfogederne tillige borgmestre

Byfogeden var kongelig embedsmand og købstadens almindelige øvrighed

Amtsforvalteren var kongelig embedsmand, der foretog den regionale skatteopkrævning.
Kilder:

Herbert Madsen: Byfogedgården i Skanderborg, Skanderborg museum. Årbog 1987, s. 45-49.

Helle Reinholdt: Skanderborg Museum. Skanderborg- kalejdoskopisk set – 1908-2008, s. 14-22. Thanes Venner 2008.

Powered by MediaWiki