Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Adelgade 87. Forsamlingsbygningen.

Fra Skanderborg Leksikon

Forsamlingsbygningen kort efter opførelsen i 1905.

Bygningen blev opført i 1905 som hotel og forsamlingshus.


Ejendommen er tegnet af arkitekt Bech fra Århus, der samtidig drev en forretning med støbte cementfigurer, hvilket facaden bærer tydeligt præg af.

Forsamlingshuset startede allerede i 1887 i naboejendommen på det dengang runde hjørne mellem Adelgade og Ole Lund Kirkegaards Stræde. Som de andre folkelige forsamlingshuse over hele landet opstod det som led i den politiske kamp mellem partierne Højre og Venstre, der handlede om, hvem der skulle have og ikke mindst havde ret til regeringsmagten. Tiden blev kaldt Provisorietiden, da Højre regerede landet med midlertidige love imod folketingets flertal. Venstres bønder og borgere i Skanderborg ville have et samlingssted, hvor de forhadte Højrefolk ikke havde noget at skulle have sagt.

Interiør med det nye værtspar Irmelin og Orla Mortensen i baggrunde. 1935.

Ejendommens stueetage indeholdt dengang en isenkræmmer og indgang til hotellet. Siden har en stribe af forskellige detajlhandlere haft deres forretning her.

Underholdning i Forsamlingsbygningen i 1935.


Kilde:

Leif Juul Pedersen: Skanderborg i gamle postkort. 1996.

Powered by MediaWiki