Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Afholdsforeningen i Nørre Vissing

Fra Skanderborg Leksikon

Det første afholdsagitationsbillede I Danmark. Med sine manende indskrifter blev det offentliggjort i pressen med overskrifter som ”Glasset, der rummer gift på bunden”. Billedet kunne også købes stykvis for 10 øre (6 for 50 øre) og det oplystes, at det ”egnede sig glimrende til indramning”.


Navnlig i begyndelsen af det tyvende århundrede blev der dannet afholdsforeninger over hele landet. I 1913 var der i hele landet 174.000 medlemmer, næsten 7% af befolkningen var organiserede i en afholdsforening.

I Hørning kommune har der været foreninger i Hørning, Mesing, Nørre Vissing og måske også i andre landsbyer. Lokalarkiverne har desværre kun én af foreningernes forhandlingsprotokoller, den fra Nørre Vissing. Her kan man læse om foreningens aktiviteter:


Torsdag den 3. marts 1904 holdt førstelærer Christensen Hørning og politibetjent Jensen, Tebstrup foredrag i salen på Vidkærvej 7 om afholdssagen. 70 mennesker var mødt op. Ved mødets afslutning meldte 27 sig til at underskrive afholdsløfte. Der afholdtes møde hver anden søndag kl. 4, og man besluttede endvidere enstemmigt ikke at ryge tobak under møderne.

Foreningen arrangerede udflugter og foredragsaftener med kendte foredragsholdere eller oplæs-ningsaftener med skuespillere. Ind imellem lavede man arrangementer sammen med naboforeninger, nævnt er Skanderborg og Jaungyde. Et par gange om året afholdtes bal, hvor ”hver af vore medlemmer i foreningen må medtage en baldame eller en balherre”. Ved det årlige bal med juletræ skulle desuden hver af foreningens fædre medtage deres børn.

Foreningens medlemstal har ligget omkring 40 - tilsyneladende mest unge mennesker. Et sted i protokollen må det konstateres at ”et par medlemmer en aftenstund mulig af uforsigtighed havde nydt bajersk Øl”, hvilket formanden beklagede og anmodede om ”ikke at nyde øl af nogen sort, når flasken ikke bar etiket, så kunne sådant ikke ske ved uforsigtighed”. Et par medlemmer, ”som havde overtrådt loven ved nydelse af spiritus”, bliver slettet af medlemslisten. Nogle få må på denne måde forlade foreningen, men der kommer stadig nye til, så medlemstallet lå stabilt omkring 40.

Fra 1909 er der kun blanke sider, så vi må formode at foreningen er opløst i efteråret 1909.


Hårby Afholdsforening

I forhandlingsprotokollen for Hårby Forsamlingshus kan vi se, at der har været en afholdsforening i Hårby, idet de har holdt regelmæssige møder. Der har også været fore¬drag med udefra kommende foredragsholdere. De nærmere omstændigheder ved foreningen kendes ikke, da arkivet ikke har protokoller eller andet materiale om den.


Kilder:

”Historiens spor i Veng og Mesing sogne”

Protokol for Nr. Vissing Afholdsforening (Veng Lokalarkiv)

Protokol for Hårby Forsamlingshus (Veng Lokalarkiv)

Powered by MediaWiki