Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Alken

Fra Skanderborg Leksikon

Andelsmejeriet Alken cirka 1957

Landsbyen Alken ligger smukt placeret ved Mossøs østlige bred. I byen er der stop for tog på banestrækningen mellem Skanderborg og Herning. I centrum af byen krydser Emborgvej og Alkenvej hinanden. I 2011 havde byen 245 indbyggere, den hørte til Dover sogn, var en del af Bjedstrup Skoledistrikt og Skanderborg Kommune.

Som mange andre landsbyer har byen måtte kæmpe for dens eksistens, siden midten af 1900-tallet, hvilket har ført til et meget aktivt lokalsamfund, hvor borgergrupper har kæmpet mod blandt andet skolelukninger, nedlæggelse af jernbanetrinbrættet, samt bevaring af byens forretningsliv symboliseret hovedsageligt i kampen for købmanden. Meget af dette arbejde har sit udspring i Alken Borgerforening, der udover at drive det lokale forsamlingshus også arrangere en mængde sociale begivenheder i løbet af året.

I de overleverede kilder nævnes Alken første gang i 1490, da Kong Hans stadfæstede beboelsens retslige tilhørsforhold under Øm Kloster. Alken bestod dengang af et par gårde, der blev administreret først fra Øm Kloster og efter reformationen fra Skanderborg Slot. Hovederhvervet var på dette tidspunkt landbrug suppleret med fiskeri i søer og åer. Ved rytterauktionen i 1767 opnåede alle Alkens fire fæstebønder at blive selvejere. Ved udskiftningen i 1784 bestod Alken af samme fire gårde, nogle husmænd samt en smed.

Alkens store opblomstring begyndte i 1871 da jernbanen kom til byen. Jernbanen betød blandt andet at udskibningen af papmasse fra Kloster Mølle foregik gennem Alken. Papmassen blev sejlet over Mossø til et landingssted ved Alken, hvorfra det blev transporteret til stationen. De første mange år foregik transporten på en oksetrukket trækbane, det ophørte omkring århundredeskiftet, men trafikken fra Kloster Mølle fortsatte helt til 1932.

Den egentlige bydannelse startede ved langs Alkenvej ved jernbaneoverskæringen og bredte sig syd på mod Emborgvej, senere kom både sommer- og parcelhusbyggeri til byen. I krydset mellem de to veje blev Brugsen oprettet i 1917, den blev sener til en købmand, som lukkede i 2011.

Hvor jernbanen krydser Alkenvej blev Andelsmejeriet Alken oprettet i 1893, det blev flere gange ombygget og udvidet, før det lukkede i 1960’erne. I 1970’erne producerede Hans Gustav Ehrenreich blandt andet de berømte hoptimister og Buzy Birdie på mejeriet, der senere også husede et kunstcenter, før det blev til forsamlingsbygning i 1995.

Kilder:

Ry Kommune – Teknisk Forvaltning: ”Alken – Historisk beskrivelse, landskab og bebyggelse”, Ry ca. 1988.

[1]Alken.dk (1/8-2012)

Powered by MediaWiki