Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Anna Møllers Boghandel

Fra Skanderborg Leksikon

Anna Møllers Boghandel lå Adelgade 55.

P.H.Raaes Boghandel ca. 1917Den var Skanderborgs ældste boghandel, der nåede at blive ikke færre end 129 år. Boghandler Anna Møller drev forretningen i 39 år.

1856 Etableret af Thorvald Ussing (1831-1870)

1871 Enken Camilla Ussing driver forretningen videre med David Davidsen som bestyrer

1872 David Davidsen (1850-1906)

1906 Efter Davidsens død fører hans enke og senere døtrene forretningen videre en kort tid.

1908 Aage Hansen – efter at have solgt sin boghandel på Fredriksberg

1912 P.H.Raae (1879-1941) bytter sin forretning i Silkeborg med Aage Hansen

1941 Anna Møller ( født 1913), der var delvist udlært i forretningen, ændrede navnet til Anna Møllers Boghandel, P.H.Raaes Eftf. I samarbejde med Stenders Forlag udgav forretningen en række postkort med lokale motiver.

1980 Jørgen Schmidt

1985 Ophør. Boghandler Jørgen Schmidt flyttede forretningen til den modsatte side af gaden, Adelgade 82.

Annonce fra 1946.Anna Møllers Boghandel 1970
Anna Møllers Boghandel 1956.


Kilder:

Skanderborg Historiske Arkiv

www.boghandlereidanmark.dk

Powered by MediaWiki