Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Bakkegården

Fra Skanderborg Leksikon

Bakkegården i Gammel Rye

Sten, som har siddet i Bakkegården i Gammel Ryes murværk. En del af Museum Skanderborgs samling.

Bakkegården i Gammel Rye har en lang historie, der er bundet sammen af familierelationer på kryds og tværs. Hvis man skal forstå folks tilknytning til denne gård, kan et stamtræ hjælpe. Museum Skanderborg har fået indleveret to platter, der har været muret ind i gårdens sten. På disse sten får man indblik i de familier, der har været tilknyttet gården gennem tiden. Fra stenene får vi en del oplysninger. På den første sten får vi årstallet 1862 og navnene Rasmus Jensen og Mette Rasmussen. På den anden sten får vi årstallet 1923, navnene Louise Rasmussen og Anton Rasmussen og en besked om, at gården er blevet ombygget.

Disse fire personer er vores indgang til gårdens historie, men de er også vores indgang til en familiefortælling, der er stærkt knyttet til Bakkegården. Familiens tilknytning til Bakkegården går længere tilbage end hvad stenen antyder. I 1795 købte Niels Jensen Bakkegården, denne Niels Jensen er det første sikre led i Bakkegårdens slægt. Rasmus Jensen og Mette Rasmussen på den første af stenene fra Bakkegården er i familie med denne Niels Jensen. Det vil sige, at Mette Rasmussen er efterkommer af Niels Jensens slægt. Fortællingen om slægten i Bakkegården starter hos Niels Jensen i 1795 og slutter med Louise Rasmussen nogle år efter Anton Rasmussens død i 1947. Nedenfor forsøges denne periode kortlagt, så det giver lidt mere mening.

Et stamtræ over familien, der ejede Bakkegården fra 1845 til cirka 1947.
Portræt af Gårdejer Anton Rasmussen. c. 1915.

På stamtræet til højre ses familiens relationer fra Rasmus Jensen og Mette Rasmussen og frem til og med Anton Rasmussens og hans hustru Louise Rasmussen født Jensen. Der er fire personer på stamtræet, der er nummereret. Disse numre viser, hvem der har haft Bakkegården og ligger grunden for den følgende tekst.

  1. Rasmus Jensen fik Bakkegården, da han giftede sig med Mette Rasmussen. Rasmus blev født i Them kro d. 7. dec 1824. Rasmus og Mette fik to børn. Karen Rasmussen (f. 17. feb. 1850) og Anders Søren Rasmussen. Begge to bliver vigtige for, at gården bliver i familien
  2. Karen Rasmussen blev gift med Jens Sørensen. Denne Jens Sørensen købte Bakkegården af sin svigerfar for 36.000 kroner i 1878. Karen Rasmussen var en meget vellidt dame blandt hendes tjenestefolk. Hun behandlede eftersigende folk med respekt, uanset stand. Karen og Jens fik ingen børn og for at gården bliver i familien skal vi vende blikket mod Karens bror Anders Søren.
  3. Anders Søren Rasmussen var ejer af en anden gård og formentligt er det derfor, han ikke har overtaget gården. I stedet er det hans søn Rasmus Jensen Rasmussen (f. 5. jan. 1878) der overtager Bakkegården i 1906. Gården ejes nu af Karen Rasmussens nevø. Anders Søren Rasmussen døde af lungebetændelse i 1911.
  4. Efter Anders Sørens død overtager hans lillebror Anton Rasmussen gården. Anton er den sidste indenfor denne slægt, der ejer gården. Anton var en vellidt herre. Ved hans død i 1947 var kirken fyldt af mennesker, der ville ønske ham et sidste farvel.

Det er også nogle af disse mennesker der har sat sine spor i murstenene. Det er Rasmus Jensen og Mette Rasmussen fra punkt et, der står på den første platte, mens det er Anton Rasmussen og hans hustru Louise Rasmussen, der står på den anden platte. Hvad der også er interessant ved disse platter er, at der på Anton og Louises står, at gården er ombygget i 1923. Ombygningen i 1923 skyldes branden på gården i 1922/23. Før ombygningen var udbygningens tage stråtækte, hvilket de ikke er efterfølgende.


Kilder

Ravn, Niels; Gamle slægter i Rye sogn, 1969

Ry Lokalarkiv

Powered by MediaWiki