Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Blegind Kirke

Fra Skanderborg Leksikon

Blegind Kirke, der ligger centralt i byen, er bygget omkring år 1200 i romansk stil og bestod den gang kun af skib og kor. Først i slutningen af middelalderen blev tårnet og våbenhuset tilføjet. Tårnet, der er ændret flere gange i tidens løb, senest i 1952-53, er et såkaldt styltetårn. Også våbenhuset har gennemgået flere ændringer, bl.a. er murene forhøjet med ca. 30 cm.

Kirken havde oprindeligt små, rundbuede vinduer, hvoraf to stadig findes; et i korets nordside og et i skibets vestgavl. Kirkens store vinduer, der erstattede de oprindelige små romanske vinduer, omtales første gang i 1641, da de blev repareret af en glarmester fra Århus. I 1877 blev det store vindue i skibets nordsiden indsat, og samtidig blev de tre vinduer på sydsiden udvidet nedefter og fik deres nuværende form.

Kirken havde tidligere to døre, en nord- og en sydportal. Nordportalen er tilmuret, mens sydportalen benyttes som forbindelse mellem våbenhus og kirke.

Blegind Kirke var ejet af kongen indtil oprettelsen af Skanderborg Rytterdistrikt i 1717, hvor kirken blev lagt ind under dette. Rytterdistriktet bortauktionerede sine kirker i 1767, og Blegind kirke blev købt af daværende sognepræst Laurits Sørensen Worsøe, hvis arvinger solgte kirken til sognets beboere i 1790. Kirken overgik til selveje i 1912.


Kilder

"Danmarks Kirker: Århus Amt", Nationalmuseet

Powered by MediaWiki