Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Borgergade

Fra Skanderborg Leksikon

Borgergade set fra Asylgade omkring år 1900.

Borgergadekvarteret er Skanderborgs ældste bydel. Gaden, der ligger parallelt med Adelgade, er anlagt i midten af 1500 tallet, og den har en enestående historie, idet man kan følge byggematerialer fra Ring Kloster via Øm Kloster til Skanderborg Slot, for til sidst at ende i husene i Borgergade.

Gaden hed oprindelig, da byen kun havde to gader, ”den liden gade” eller Lillegade. Sit nuværende navn fik den i 1918.

Det er karakteristisk for gaden, at den vestlige side overvejende består af mindre huse med små grunde grænsende op til baghaverne på Adelgade, mens der på den østlige side ligger større huse og købmandsgårde, hvor der tidligere også har været drevet landbrug med kreaturhold.

Indenfor de sidste hundrede år har Borgergadekvarteret socialt og erhvervsmæssigt gennemgået store forvandlinger.

I årene efter år 1900 blev kvarteret, hvad der tidligere havde været et livligt handels- og håndværkerkvarter, nærmest omdannet til et fattigkvarter. Håndværksmestrene flyttede væk og tilbage blev håndværkersvende, svende tilknyttet maskinfabrikken A.Blom, arbejdere, enlige pensionister, fattige enkefolk og masser af børn.

Fra Borgergade ca. 1940.

Den anden forvandling skete omkring 1970. Der var i 1960’erne planer om at jævne hele det forsømte kvarter med jorden til fordel for treetagers boligblokke. Men nedrivningen blev ikke til noget. I stedet blev der lagt et asfalttæpppe over den gamle pigbrobelægning, og husene blev gradvist restaureret og moderniseret. Fra at være en slags rabarberkvarter blev derefter attraktivt at bo i gaden, og en del af kvarterets by- og kulturhistoriske værdier er dermed bevaret.


Kilde:

Leif Juul Pedersen: Skanderborg i gamle postkort. 1996.

Powered by MediaWiki