Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Bystenen, Skanderborg

Fra Skanderborg Leksikon

Bystenen fotograferet ca. 1950.


Bystenen er en mindesten for Fred. d. II, placeret på Torvet i Skanderborg foran Skanderborgs gamle rådhus.

Fred. II gav i 1583 Skanderborg købstadsrettigher.

Stenen blev skænket byen af kontorchef O. F. Jansen og afsløret d. 28.okt. 1916 på 333 års dagen for byprivilegiernes udstedelse.

Mindestenen er af Bremer-sandsten. På forsiden findes Fred. d. II’s sammenslyngede monogram F.S (Frederik Sekundus), byvåbnet og datoen 28.oktober 1583.

Bagved står bytræet, en lind, omkranset af 6 granitpæle, der øverst afsluttes med et bladornament i bronze. Pælene er indbyrdes forbundet med en smedet jernkæde. Anlægget er tegnet af arkitekt H. C. Amberg.


Kilde

Chr. Holtet: Blade af Skanderborg Bys Historie. 1933.

Powered by MediaWiki