Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Carl Stub

Fra Skanderborg Leksikon

Interiør fra Skanderborg Apotek 1925. Yderst til højre ses Ebba Stub.

Carl Ambrosius Stub (f. 1879) ejede og drev og Skanderborg Apotek på torvet Adelgade 27 fra 1905 - 1949.

C.A. Stub var gift med Rigmor Stub f. Havemann (f. 1879).

De fik sammen døtrene Kirsten Stub kaldet Pus (f. 1907) og Ebba Stub (f. 1908).

Da C.A. Stub overtog apoteket, havde der allerede været drevet apotek i byen i hen ved hundrede år: I 1806 fik Hans Nicol Ris (f.1780 i Sverige) bevilling til at drive apotek i Skanderborg, men af uvisse grunde benyttede han ikke denne bevilling. Grundlæggeren af Skanderborg Apotek blev derfor David Seidelin (f. 1784 i Odense), der i 1809 indrettede apotek i en enetages bygning på torvet, der tidligere havde været købmandsgård. I 1822 blev der opført en toetagers bygning til apoteket.

Det var ikke alene lægemidler, der solgtes på apoteket. Man kunne også købe københavnsk porcelæn, karafler, glas, kaffe, sukker, citroner, ”gewürze” og meget mere.

David Seidelin efterfulgtes i 1852 af Henning Gynther Kofoed. Han solgte siden til Cilius Nyholm i 1862. I 1886 solgtes apoteket til J.V. Høeberg som efter 19 år afhændede det til Carl Ambrosius Stub.

Carl Ambrosius Stub blev cand.pharm i 1901. Han blev derefter ansat hos Lotze i Odense og købte i altså i 1905 apoteket i Skanderborg. C.A. Stub oprettede på apoteket et damplaboratorium, hvor de forskellige medikamenter blev tilberedt. I 1907 oprettede han filialer i Hovedgaard og Ry Stationsby.

C.A. Stub var formand for den konservative vælgerforening i Skanderborg.


Kilder:

Thane, L: Danske Byer og deres Mænd, Aarhus 1919.

Thane, L: Skanderborgs Historie, Skanderborg 1908

Kirkebøger og Folketællinger

Powered by MediaWiki