Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Christian Frederik Adolf Kuhlmann

Fra Skanderborg Leksikon

Christian Frederik Adolf Kuhlmann (1813, Køge – 17.6.1890, Skanderborg) var distriktslæge i Skanderborg 1853-1890.

Familien Kuhlmann til eftermiddagskaffe i haven på Adelgade 35 med distriktslægen siddende på bænken, år 1874

Kuhlmann var søn af en toldkasserer, og tog sin lægeeksamen i 1837. Først arbejdede han som klosterlæge på Vemmetofte, og herefter som praktiserende læge i Storhedinge, før han i 1853 blev distriktslæge i Skanderborg og sygehuslæge på Skanderborg Sygehus. I mange år residerede Kuhlmann og familien i den tidligere byfogedgård på Adelgade 35.

Han var en meget arbejdsom mand, der udover jobbet som sygehuslæge også havde egen praksis, og han var en meget populær og søgt læge, både i købstaden og på omegnen. Ved lægens 25-års jubilæum i 1878 blev der indsamlet 900 kr. blandt venner og patienter, og landskabsmaleren Harald Foss blev hyret til at male et oliemaleri med motiv fra Skanderborg-egnen. Maleriet blev overrakt til Kuhlmann ved jubilæumsfesten på Hotel Phønix.

Adelgade 35 var C.F.A. Kuhlmanns hjem igennem mange år, fotograferet ca. 1915

Kuhlmann bestred gennem tiden en række offentlige tillidserhverv, bl.a. var han i en lang periode medlem af byrådet og skolekommissionen, og medstifter og bestyrelsesmedlem af Spare- og Laanekassen for Skanderborg By og Omegn. Han var æresmedlem af Våbenbrødrene i Skanderborg, og i 1881 fik han tildelt ridderkorset. Som alle statslige embedsmænd på denne tid tilhørte Kuhlmann partiet Højre.

Han var en af iværksætterne bag Skanderborg Badeanstalt som led i sit livslange virke for den generelle sundhedspleje, og han var samtidig en stærk fortaler for, at Skanderborg skulle have et nyt sygehus til afløsning af det gamle på Bakken. Amts- og byrådet tog sagen op i 1889, og to år efter lægens død i 1890 gik hans ønske i opfyldelse.

Kuhlmanns efterfølger som distriktslæge var O.M. Storm.


Kilder

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 164, 179

"Skanderborg", Herbert Madsen, Niels Gjersing, F.G.F. Stellfeld. Centraltrykkeriet i Skanderborg, 1983, s. 90-91

"Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940", Kaj Klostergaard, Varemægler Peter Klostergaard, 2003, s. 58, 63

Powered by MediaWiki