Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Christian Frederik Valdemar Møller

Fra Skanderborg Leksikon

Arkitekt og kgl. bygningsinspektør

Christian Frederik Valdemar Møller (31.oktber 1898 i Skanderborg - 5. november 1988), arkitekt og kgl. bygningsinspektør, rektor ved Arkitektskolen i Århus 1966-1969, chef for C.F. Møllers Tegnestue.

C.F. Møller er repræsenteret i Kulturministeriets Kulturkanonen 2006 med Aarhus Universitet. Der er opkaldt veje efter ham i København og Århus.

C.F. Møller tilhørte en familie, der i flere generationer havde bygget. Farfaderen var bygmester Frederik Møller, der forstod brobygningsarbejdet ved anlæggelsen af den østjyske hovedlandevej i 1830’erne. Faderen var amtsvejinspektør Valdemar Møller, Adelgade 12, Skanderborg, som havde ansvaret for veje og broer.

Efter realeksamen kom C.F. Møller i banklære. Det var efter sigende ingen succes, idet han blev fyret for sin vane med at springe over bankdisken, hvad der ikke passede til stilen i et ordentligt pengeinstitut. I stedet blev han murerlærling, og gik dermed den traditionelle vej, hvor en arkitekt først fik en komplet håndværkeruddannelse, inden han kastede sig over arkitektstudierne. C.F. Møller kom på Teknisk Skole i Århus og dernæst på Kunstakademiets Bygningsskole i København 1921-1924.

Fra 1925 drev C.F. Møller selvstændig virksomhed, der resulterede i en omfattende bygningsvirksomhed i hele landet. Han er formentlig den danske arkitekt, der har tegnet flest huse.

C.F. Møller var tilhænger af enkle former og havde tegl som hovedmateriale. Hans hovedværk er bygningerne til Aarhus Universitet.


Byggeri i Skanderborg

Nørregade 24-26. Foto ca. 1920


Allerede da C.F. Møller var 21 år gammel var han ved at komme godt igang som arkitekt. Hans første byggeprojekt var opførelsen af Nørregade 24-26 i 1920. Ejendommen er opført af murermester Aage Wegener, og den unge C.F. Møller hjalp Aage Wegener med projektet således, at C.F. Møller fik lov til at præge det udvendige, mens Aage Wegener ville bestemme alt indendørs. Arkitekterne Jette og Jørgen Frost Larsen lavede et ombygningsprojekt til underetagen i 1970. Under dette fandt de frem til C.F. Møllers originale tegning.

Det er et smukt hus med meget fine murværksdetaljer og en harmonisk proportionering. Øverste etage er inden under den grimme eternitpladebeklædning udført i bindingsværk. Den var udført med udfyldninger (tavl) i 1/1 stens mur, og dermed kold og utæt – derfor den uheldige beklædning.

Ejendommen var i Wegener-familiens eje til ca 1981.

Den nuværende ejer, Ole Danielsen, har udført en fin istandsættelse, specielt er karnapperne blevet udført eksemplarisk.

I midten af 1970’erne tegnede C.F. Møller atriumhusene på Centralinstitutionen Sølund for Statens Åndssvageforsorg. Ideen her var at nedbryde den store institution til overskuelige enheder. Institutionen blev opdelt i pavilloner med hver 12 patienter, spredt ud over landskabet. Pavillonerne blev koblet sammen to og to, men sammenstillingen varierede. Ydervæggene blev opført af betonelementer, mens klimaskærmene ovenpå bestod af det dengang nye byggemateriale cortenstål. Tanken var, at rusten efterhånden ville gøre stålet brunt. Desværre blev rusten ikke stoppet i tide men fortsatte sit ødelæggende arbejde, og ønsket om ærlighed, ægthed og venlighed i samklang omgivelserne blev ikke opfyldt.

Amtmandsboligen set fra havesiden i 1970'erne

Endvidere har C.F. Møller i Skanderborg tegnet Amtmandsboligen, Adelgade 15-17.


Kilder

Arkitekt Jørgen Frost Larsen (om Nørregade 24-26).

Nils-Ole Lund: Bygmesteren C.F. Møller. Aarhus 1998.

Skanderborg Historiske Arkiv.

Powered by MediaWiki