Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Claus Reventlow

Fra Skanderborg Leksikon

Claus Reventlow (3.12.1693 – 10.5.1758, København) var amtmand 1728-1730.

C. Reventlow var søn af gehejmeråd Frederik Reventlow og Anna Hedevig v. Qualen. Han studerende ved tyske universiteter før han blev kammerjunker og kammerherre i 1727, og året efter amtmand over Skanderborg og Åkær amter. I 1730 blev han stiftbefalingsmand over Aalborg Stift, og amtmand over Aalborghus, Aastrup, Børglum og Sejlstrup amter. Han blev afskediget fra denne stilling i 1736, og blev herefter tilforordnet i Højesteret og Hofretten, og udnævnt til gehejmeråd. I 1729 blev han hvid ridder, 1748 Ridder af Elefantordenen, og samme år Højesteretspræsident.

Han ejede Eskjær, Astrup, Osterrade, Skivehus og Cluvensieck. Han giftede sig første gang i 1727 med Christiane Barbara Rantzau, som døde i 1747, og herefter ægtede han i 1748 Charlotte Dorthea v. Plessen.

Reventlows efterfølger som amtmand blev Frederik Ludvig v. Woyda.


Kilder

"Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935", Palle Rosenkrantz. Arthur Jensens Forlag, 1936, s. 131

Powered by MediaWiki