Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Crome & Goldschmidt. Skanderborg

Fra Skanderborg Leksikon

Adelgade 37 ca. 1905.
Reklame fra 1905.


Forretningen Crome & Goldschmidt med udsalg fra Horsens Tugthus lå Adelgade 37 fra 1894 til omkring 1910. Siden blev udsalget videreført på Adelgade 120 frem til 1956.

Crome & Goldschmidt var en dansk tekstilvirksomhed og et kendt stormagasin.

Forhistorien var, at Moritz Goldschmidt i midten af 1800-tallet drev et possementmageri i Horsens, hvor der blev fremstillet snore, borter, nåle og knapper. I 1860 indledte han et kompagniskab med August Crome om etablering af et stormagasin i København. Samtidig fik de lov til at gøre brug af arbejdskraft fra Horsens Tugthus, dvs straffeanstalten i Horsens/ Horsens Statsfængsel.

I de første år var vævestuerne placeret inden for tugthusets mure, hvor der blev produceret bomuldsklæder og tilbehør som lærred, nåle og knapper. I 1865 rykkede en del af produktionen udenfor murene, og man begyndte at ansætte lønnede arbejdere.

Crome & Goldschmidt åbnede i de sidste årtier af 1800-tallet adskillige tugthusudsalg rundt om i landet og den 29. september 1894 fik Crome & Goldschmidt borgerskab i Skanderborg som detailhandler.

Udsalget flyttede til Adelgade 120, som senere blev til Cridland.

Forretningen blev drevet af Jens Carl Nielsen, der var født den 4. april 1861 i Horsens. Fra 1906-1907 var det Chr. Aarup der drev den.

I 1913 fik Th. Kokborg, Adelgade 120, udsalg fra Crome & Goldsmidt. Denne ret overtog hans søn Frede, sammen med forretningen.

I 1956 overdrog Frede Kokborg forretningen til Peter Cridland, tilsyneladende uden at denne ret fulgte med.Kilder:

Vejviser for Skanderborg Amt 1907-1909

Realregistret for skøde- og pantebreve

Folketællinger

Thane: Danske byer og deres mænd. Skanderborg

http://da.wikipedia.org/wiki/Crome_%26_Goldschmidt

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki