Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Den gamle eg

Fra Skanderborg Leksikon

Den gamle Eg fotograferet i 1930'erne.

Christian 4.’s eg, Kongeegen eller Den gamle eg er nogle af de navne, der har knyttet sig til et stort, fritstående træ i den østligste del af Skanderborg Dyrehave.

Træet har gennem tiden været centrum for mange forlystelser.

Efter besøget af arveprins Ferdinand og prinsesse Caroline i Dyrehaven i 1839 blev der interesse for at inddrage området omkring det gamle egetræ som festplads. Året efter blev den første sommerfest med udskænkning og skovbal afholdt i et dekoreret dansetelt ved egen.

Det blev optakten til et rigt forlystelsesliv i Dyrehaven, hvor festpladsen ved egen afløste Æbelø som samlingssted for sommerfester. I 1852 blev der af konditor Brandt opført en fast danseestrade og et beskedent restaurationsskur, hvis videreførelse blev støttet af en aktiv selskabelig forening; Skovforeningen. Hver søndag i sæsonen var der dans og illumination mod betaling af 24 skilling for herrer, mens damer havde gratis adgang.

I slutningen af 1800-tallet med opførelsen af Pavillonen mistede festpladsen ved den gamle eg sin betydning. I dag står egen stadig markant og igen midt på festpladsen, når der i august måned afholdes Smukfest i skoven.

Men er det nu også korrekt at kalde egen for Chr.4.’s eg? I 2009 blev der foretaget en dendrokronologisk undersøgelse af træet, årringene blev talt, og konklusionen var, at træet var plantet mellem 1620 og 1719. Chr. 4 levede fra 1577 til 1648, og det er således ikke urealistisk, at træet er vokset op i kongens sidste leveår.

Håndværkerforeningens Sangkor har besøg under egen 1896 af Sangforeningen Danica fra København under egen 1896.


Kilder:

Helle Reinholdt: Dengang.2009

Kaj Klostergaard: Omkring Skanderborg Dyrehave.

Powered by MediaWiki