Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Dyssen ved Mikkelballe

Fra Skanderborg Leksikon

Dyssen ved Mikkelballe, 1952

Allerede før fredningslovens vedtagelse havde opmærksomheden været rettet mod det kulturhistoriske tab, det var at lade den hastige nedbrydning af vore storstensgrave fortsætte. Det reddede Veng Sogns sidste dysse.

Amtsforvalteren i Skanderborg havde i 1920 bemærket, at man var ved at rydde en dobbelt storstengrav ved MikkelballeVeng Mark. Man henvendte sig til Nationalmuseet, som sendte arkæologer til stedet. I 1921 fik man reddet de sidste rester af det store anlæg og retableret den ene af dysserne. Den står nu som det sidste og eneste gravminde fra yngre stenalder i Veng Sogn. Dette mere end 5000 år gamle mindesmærke hører ikke i dag til de mest imponerende i landet, men dyssen står dog stolt på sin flade bakke. Set fra Kjællingdalvej rejser den sig smukt over den gamle gårds tage.


Kilder

"Historiens spor i Veng og Mesing sogne", 2008

Powered by MediaWiki