Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Ejer

Fra Skanderborg Leksikon

Postkort fra Ejer. Nederst til venstre ses Ousted kirke. Foto ca. 1930

Landsbyen Ejer ligger i Ousted sogn. Navnet træffes allerede i 1437 som Eyer marck, men der er ikke nogen entydig forklaring på navnet. Der kan muligvis være en forbindelse til ege, der betyder mindre egeskov, og der findes endnu i det højtliggende Ejer mange småskove, således det tilstødende Ris, der betyder ungskov. Eg i flertalsform blev til eger, og da g’et ofte ændres til j har vi navnet Ejer.

I 1830 er der i Ejer 11 gårde, 2 bolsteder og 12 huse med jord og 3 uden.

Et af Danmarks højeste punkter, Ejer Bavnehøj, ligger her.


Kilde:

Sognepræst Bruno Jensen: Om Ovsted sogns gårde og landbrug. Skanderborg Historiske Arkiv.

Powered by MediaWiki