Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Engesholm

Fra Skanderborg Leksikon

Andelsmejeriet Engesholm i Hørning blev oprettet den 8. juni 1885 af en kreds af mælkeproducenter i Hørning og omegn. Mejeriet kom til at ligge på Blegindvej i stationsbyen, hvor der var god adgang til vandforsyning, hvilket var afgørende for produktionen. Med undtagelse af en mindre kreds af mælkeproducenter i Bjertrup, som var bundet til Fællesmejeriet Nonnebjerg ved Skanderborg to år frem, var så godt som alle mælkeproducenter i Hørning opland andelshavere i mejeriet fra starten.

Den første tid solgte mejeriet sit smør til grosserer Baune i Århus. Herefter til grosserer Klitgaard, København, og gennem Aarhus og Omegns Mejeriforening. Senere solgte mejeriet smør til DB & CC, en selvstændig afdeling af DBS. Mejeriet blev delvis ombygget i 1905, og i 1930 gennemgik det en omfattende modernisering. Der blev anskaffet nye maskiner og naboejendommen — det gamle maltgøreri — blev opkøbt for at sikre plads til eventuelle senere udvidelser. I alt en investering på mere end 30.000 kr., der betød at mejeriet, som på det tidspunkt behandlede ca. 2 mio. kg mælk om året, blev et af de mest moderne på egnen.

I 1938-39 blev der indrettet ostelagre, og 10 år senere overgik mejeriet til elektrisk drift. I den forbindelse blev der investeret i flere nye maskiner, bl.a. en ny kærne, en maskine til fremstilling af ost samt indrettet fryse- og køleanlæg.

Omkring 1960 behandlede mejeriet årligt en mælkemængde på ca. 2,5 mio. kg, leveret af 88 interessenter med et samlet antal køer på ca. 800. Som på de fleste andelsmejerier udgjorde osteproduktionen på Engesholm en stor del af den samlede produktion. Mejeriet anvendte årligt omkring 950.000 kg mælk til osteproduktion og fremstillede heraf ca. 100 tons ost. Størsteparten blev eksporteret under mærket »Danbo«.

Større driftsomkostninger, bl.a. på grund af et nyt kommunalt rensningsanlæg - samt færre leverandører til at bære de stigende udgifter - betød, at mejeriet den 31. oktober 1968 standsede produktionen. Den 1. maj 1970 blev mejeriet med tilhørende bestyrerbolig solgt til Hørning kommune for 200.000 kr., og kort tid efter blev bygningerne revet ned for at give plads til en ny bro over jernbanen.


Kilder

Ejvind Søgaard, tidl. formand for Engesholm bestyrelse

Andelsmejeriet Engesholms forhandlingsprotokoller fra 1915 — 1970

Hørning Lokalarkivs årsskrift 2005

Powered by MediaWiki