Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Fiskere på Mossø i 1900 tallet

Fra Skanderborg Leksikon

Der afhentes fisk ved "havnen", fiskerlejet i Dørup. I forgrunden båden Penta, der er overtaget af Ferskvandsmuseet i Ry.Foto ca. 1960.

For nogle få årtier siden kunne fiskeriet i Mossø give det daglige udkomme for flere familier. Det ændrede sig med nedgangen i ålefiskeriet fra 1970’erne. I dag er der blot to fiskere tilbage i hele Søhøjlandet, som driver en form for erhvervsfiskeri på deltid.

Ved Mossø kunne en halv snes fuldtidsfiskere leve af fiskeriet omkr. 1930. På den tid flyttede flere fiskere fra Vestkysten og Limfjorden til Mossø, og de bidrog med ny viden og nye metoder til at udvikle fiskeriet. Da ejeren af Fuldbro Mølle i 1930’erne begyndte at opkøbe og eksportere fisk fra Mossø til Tyskland, var det med til at fremtidssikre fiskeriet i denne Jyllands største sø.

I det meste af 1900-tallet var ålen den kommercielt vigtigste fisk i Søhøjlandet. Men det ændrede sig efter 1970’erne, da ålefiskeriet gradvist svandt ind. Til gengæld er sandarten blevet mere og mere vigtig for erhvervsfiskeriet. Sandarten levede tidligere i Danmark, men den uddøde for mange århundreder siden. Den blev så genindført i Gudenåsystemet omkr. år 1900, og i dag er sandarten den mest værdifulde fisk i erhvervsfiskeriet i Søhøjlandet.

Endnu i begyndelsen af 1960’erne havde en håndfuld familier deres udkomme af fiskeriet i Mossø. Men den mulighed ophørte i takt med, at fangsterne af ål svandt ind. Samtidig gav det stigende antal fritidsfiskere mindre plads og færre fisk til erhvervsfiskerne. Den sidste fuldtids erhvervsfisker i Mossø lagde op omkr. 1994.

I dag er der kun et par fiskere i Søhøjlandet, som driver erhvervsfiskeri på deltid. Den ene fisker i Mossø, mens den anden forpagter fiskeriet i søerne nedenfor Rye Mølle.

Fiskeri på Mossø. Til højre ses Leif Olesen.


Kilder:

Anders Errboe: Livet som erhvervsfisker ved Mossø.Østjysk Hjemstavn 2003.

Powered by MediaWiki