Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Frederik Ludvig v. Woyda

Fra Skanderborg Leksikon

Frederik Ludvig v. Woyda (1697, København – 1778, Skanderborg) var amtmand 1731-1778.

Han var søn af Ludvig Ernst v. Woyda, og var bl.a. kammerjunker hos Frederik 4. i årene op til hans udnævnelse som amtmand over Skanderborg og Åkær amter i 1730. Med tiden steg han i graderne, og blev i 1768 gehejmeråd.

Da Skanderborg Ladegård blev sat til salg ved den store krongodsauktion i 1767 købte v. Woyda ladegårdene, opdelte dem i seks parceller og videresolgte dem til beboerne med en fortjeneste på over 6200 rigsdaler, og året efter købte han selv hovedgården Venggaard, der ved auktionen var blevet udskilt fra rytterdistriktet. Han gav hovedgården det nye navn Sophiendal efter sin hustru Frederikke Anna Sophie f. Adeler (1728-1805), som han var blevet gift med i 1750. Parret ligger begravet i Veng Kirke.

V. Woydas efterfølger i embedet som amtmand blev Hans Løvenhjelm von Bülow.


Kilder

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 55

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 19, s. 225-226

Powered by MediaWiki