Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Museumsskibet Gl. Turisten

Fra Skanderborg Leksikon

Museumsskibet i 2012.

I 2001 erhvervede Ferskvandsmuseet i Ry et fartøj, som i perioden 1922-1975 sejlede i rutefart mellem Ry og Himmelbjerget under navnet M/S Turisten. Skibet var i privat eje under navnet M/S Line.

Efter erhvervelsen blev skibet sat i stand med støtte fra det lokale erhvervsliv og private og offentlige fonde. Skibet er erklæret for ’bevaringsværdigt fartøj’ af Skibsbevaringsfonden. Det er nu sejlende museumsskib og tilhører Ferskvandsmuseumsforeningen.

Museumsskibet Gl. Turisten har en særlig tilknytning til Ry, idet skibet er bygget i 1922 på en midlertidig bedding ved Ry havn tæt på det sted, hvor det i dag har kajplads.

Det var bådejer R.P. Willumsen fra Ry, der sammen med tre lokale håndværkere byggede skibet. Ingen af dem var skibstømrere, og derfor måtte en bådebygger fra Silkeborg stå for det overordnede opsyn med byggeriet. Denne bådebygger er i skibets tilsynsbog opført som bygmester. Skibet blev bygget til 75 passagerer og blev sejlet af to mænd, en skipper og en ”bindemand”.

Gl. Turisten er kravelbygget af eg og fyr og oprindelig udstyret med en 4-takts Mercedes Penta benzinmotor. Skibet er 14 m langt og har en tonnage på 18.41 BRT og 14,49 NRT. Skibet fik ny kahyt og nyt gulv i 1950. I forbindelse med restaureringen af skibet i perioden 2001-2004 er skibets udseende og indretning søgt tilbageført til ca. 1955.

Skibslauget Gl. Turisten, som hører under Ferskvandsmuseumsforeningen, har påtaget sig ansvaret for at værne om og bevare motorskibet Gl. Turisten som et sejlende kulturminde i sin hjemby. Laugets medlemmer er med til at restaurere skibet, vedligeholde og drive det. De holder øje med båden, skaber liv ombord med socialt samvær og fornøjelige ture.

Skibet sejler under navnet Museumsskibet Gl. Turisten og anvendes til natur- og kulturhistorisk formidling for grupper. Læs mere om Museumsskibet Gl. Turisten på: www.ferskvandsmuseet.dk

Powered by MediaWiki