Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Guldsmed Reppien

Fra Skanderborg Leksikon

Johannes Joachim Reppien blev født i Køling d. 19. marts 1847, som søn af snedker Hans Petersen Reppien og Margrethe Kiene. J. Reppien blev udlært i Ribe. Efter en tid som svend i Holstebro flyttede han til Skanderborg, hvor han fik borgerskab (tilladelse til at drive håndværk) i april 1872. Her overtog han afdøde urmager Skabelunds forretning, Adelgade 96, ved giftemål med enken Anna Cathrine Rasmussen. J. J. Reppien opførte i 1877 ejendommen Adelgade 100, der lå i byens nordligste udkant. I Museum Skanderborgs samling findes der både regnskabsbøger, guldsmedeværktøj og adskilligt sølvbestik, smykker og andet lavet af guldsmed Reppien.

Billede: J. J. Reppien, foto ca. 1910. Skanderborg Historiske Arkiv.

Passede rådhusuret

Reppien arbejdede både som urmager, guldsmed og instrumentmager. Urmagervirksomheden med salg og reparationer havde en stor kundekreds fra by og land. Erhvervet indebar blandt andet tilsyn med rådhusuret. Den 1. august 1903 kan således læses: "1 Gang maanedlig grundig at efterse og smöre Raadhusuret, optrække det ugentlig, og stille det saa ofte nödvendig for 30 Kr. aarligt." Forretningens hovedbøger fra før og efter år 1900 giver et indblik i de skanderborgske familiers indkøb fordelt på de enkelte år. Samtidig fortæller de om kundegrundlaget for byens førende guldsmed. Også firmaer og foreninger handlede hos Reppien. For eksempel købte Skanderborg Svineslagteri, grundlagt 1890, gennem en årrække hvert år termometre.

Sønnen Otto Reppien medindehaver

J. J. Reppien var medstifter af Uhrmager-Centralforeningen, hvor han var bestyrelsesmedlem 1908-21. Desuden sad han i en årrække i bestyrelsen for Skanderborg Industri- og Håndværkerforening. I 1911 blev sønnen Otto Reppien medindehaver i forretningen, og i 1913 tog han borgerskab. Far og søn arbejdede sammen indtil J. J. Reppiens død i 1929. Herefter drev Otto Reppien forretningen videre.

Guldsmedene Reppien lavede mange sølvskeer med lokale motiver, både en generel serie med Skanderborgmotiver og så særlige skeer med personligt motiv på bestilling. Museet har flere Reppien-skeer i sin samling.

Powered by MediaWiki