Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hørningstenen

Fra Skanderborg Leksikon

I 1849 fandt udflyttergårdmand Jens Mortensen, Bering Bro i Hørning Sogn, en runesten på sin mark. Runestenen, kendt som ”Hørningstenen”, blev på foranledning af sognets præst, provst Schinnerup, flyttet ind i våbenhuset i Hørning Kirke, og her stod den indtil 1873, hvor den blev flyttet til Århus.

En nøje afbildning af teksten på stenen, udført af skolelærer Johansen fra Blegind, blev senere indsendt til Nationalmuseet, der vurderede, at teksten stammede fra den første fjerdedel af det 11. århundrede. Stenen har følgende indskrift: Toke Smed rejste sten efter Torgils Gudmundssøn, som gav ham kuld og frelse. At give en mand kuld og frelse vil sige at optage ham i slægten og gøre ham til en fri mand. Runestenen står i dag på Moesgård Museum ved Århus.

Af andre runesten fra Skanderborg-området kan bl.a. nævnes Sjellestenen.

Kilder

Hørning Lokalarkivs årsskrift 1989

"Hørning i gamle dage", Robert K. Jensen og Vagn Stadil Petersen


Henvisninger

Moesgård Museums hjemmeside

Powered by MediaWiki