Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Himmelbjerggården

Fra Skanderborg Leksikon

Himmelbjerggården var oprindelig en såkaldt børneopdragelsesanstalt samt skolehjem. I dag er stedet en døgninstitution med intern skole, der primært tager sig af børn og unge, der har været udsat for massive omsorgssvigt.

Carl Christian Leopold Gether Budde (1836 - 1902). Forstander for Himmelbjerggården 1896-1902.

I 1896 købte Leopold Budde, der var forhenværende forstander af børneopdragelsesanstalten Holsteinsminde for 17.000 kr. den gamle bondegård Himmelbjerggården, beliggende tæt ved Himmelbjerget. Efter at have opført nye bygninger på stedet, herunder blandt andet Himmelbjerggårdens nuværende hovedbygning, omdannede han gården til børneopdragelsesanstalt og skolehjem.

På Holsteinsminde, hvor Budde tidligere havde været forstander, havde mange forældre eller forsørgere til de børn der havde været indskrevet her ønsket, at det fortsat var Budde der skulle tage sig af børnenes opdragelse. Så da Budde flyttede, var der 42 børn fra Holsteinsminde, der flyttede med. Allerede i løbet af det første år af opdragelsesanstalten og skolehjemmets levetid, var succesen så stor, at man var nødt til at udvide, så man kunne få plads til yderligere 50 børn. Stedet vedblev det følgende år at være populært, og man var derfor nødt til at udvide yderligere. Det betød, at Himmelbjerggård i løbet af tre år, var vokset så meget, at der nu var plads til 150 elever. Udover bygningerne til beboelse opførte Leopold Budde i henholdsvis 1900 og 1901, desuden en skolebygning samt en gymnastiksal. Budde nåede dog aldrig at færdiggøre sit projekt, da han døde allerede i 1902.

Efter Buddes død overtog Staten i 1903 Himmelbjergsgården. Det bestemtes herefter, at stedet skulle drives som en selvejende stiftelse, ledet af en forstander og under tilsyn af et af kulturministeriet udpeget tilsynsråd på 3 medlemmer.

Kilder

Danske byer og sogne. Historiske og personalhistoriske oplysninger om land og by. Skanderborg amtsrådskreds bd. 6. Vort Lands Forlag, Aarhus 1932. p. 263-264

Trap, J. P.: Aarhus Amt. (Særtryk af Trap: Kongeriget Danmark 4. udgave). G. E. C. Gads Forlag, Kbh. 1922. p. 334

Powered by MediaWiki