Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hjejlen i Ry Bådehavn

Fra Skanderborg Leksikon

Hjejlen i Ry 1907

Hjejlen i Ry Bådehavn 1907. Foto:Ry Lokalarkiv (B 548)

D. 14. februar 1861 var der stiftende generalforsamling i Hjejleselskabet på Hotel Dania i Silkeborg. Med Michael Drewsen som primus motor havde man allerede entréret med Baumgarten & Burmeisters Skibsbyggeri om levering af et dampskib til sejlads på søerne.


Visionerne var store: ” ....at hidlokke endnu flere Reisende end hidtil, men også at blive et Forbindelsesmiddel imellem de i communical Henseende afskaarne Beboere af Alling, Thulstrup, tildeels Dover og Ry Sogne”.


I starten sejlede Hjejlen helt til Rye Mølle. Dette ophørte dog senere. Billetprisen var 3 Mark. Der gik 6 Mark på en Rigsdaler.


24. juni 1861 sejlede Hjejlen sin jomfrurejse med Kong Frederik VII og grevinde Danner ombord. I år fejrer den 150 års jubilæum. Hjejlen sejler stadig i bedste velgående og er i dag verdens ældste originale hjuldamper i drift.


Kilde: Lokalhistorisk Kalender for Ry 2011.

Powered by MediaWiki