Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Hotel Gammelgaard

Fra Skanderborg Leksikon

Hotel Gammelgaard ca. 1915.

Hotel Gammelgaard (Peders Kro) eksisterede 1870-1964, og var beliggende på Adelgade 84 i Skanderborg.

Grundlæggeren af hotellet var gårdejer Rasmus Nielsen Gammelgaard, der byggede ejendommen i 1869-1870. Han søgte om lov til at anlægge et danselokale men fik afslag, hvorefter han opgav sit foretagende allerede i 1871. Hotellet blev overtaget af Laurs Pedersen, som i 1876 anlagde en keglebane i haven ned til søen, og senere en stor hestestald. I 1882 blev hotellet solgt til Frands Otto Brehm Krogh fra Odder, som ejede det indtil en brand raserede hotellet i 1886. Krogh havde tegnet forsikring, men tilflytningen til hotellet var endnu ikke anmeldt, så han fik ikke udbetalt en krone. Han solgte derfor hotellet til værtshusholderen Laurs Jensen Gert, en vestjysk venstemand. Herbergstilladelsen til Hotel Gammelgaard blev dog trukket tilbage i 1888, da Gert kun havde lov til at drive værtshus, hvilket han fortsatte med indtil 1890. De efterfølgende år havde hotellet en række forskellige ejere, før det ca. 1918-1919 blev overtaget af Søren L. Sørensen, der også drev Gæstgivergården Jylland. Det var ham der i 1920’erne byggede festsalen i gården med plads til 100 gæster og med syv hotelværelser oven på festsalen. En fru Johansen drev hotellet i 1940’erne, indtil Peder og Agnes Thygesen overtog stedet i 1946, og omdøbte det til Peders Kro.

Peders Kro ca. 1955.

På dette tidspunkt blev der stadig holdt hestemarkeder på Adelgade 10-11 gange om året, hvor op til 1000 heste blev præsenteret. Peders Kro serverede klar suppe med boller til de mange gæster i forbindelser med hestemarkederne, og hotellet var et af de steder, hvor køber og sælger bagefter drak "lidkøb", hvilket bestod af en kaffepunch. Det var også ægteparret Thygesen, der i 1950’erne fik bygget en halvmur i gule sten uden på hotellets facade, men i 1964 trak de sig tilbage, og hoteldriften blev indstillet. Dermed lukkede en af de ældste restaurations- og hotelvirksomheder i Skanderborg, kun Hotel Slotskroen og Gæstgivergården Jylland (Munkekroen) var i 1964 ældre end Peders Kro.

Adelgade 84 blev herefter lejet ud til Jaco, en af byens første supermarkeder, mens hotelværelserne blev indrettet til et-værelses lejligheder. I 1981 lejede Verner Hansen sig ind i bygningen og indrettede sin isenkramforretning, der har været i huset lige siden under forskellige kædenavne, senest Kop og Kande.Kilder

"En kro mindre i Skanderborg", Skanderborg Amtsavis, 18. januar 1964. s. 6

"Fra kaffepunch til 'Kop og Kande'", Nyt i Skanderborg, 29. december 1998, s. 8

"Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940", Kaj Klostergaard. Varemægler Peter Klostergaard, 2003, s. 35

Powered by MediaWiki