Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Internationale i Skanderborg

Fra Skanderborg Leksikon

Foerlev Kro, hvor landets første afdeling af Internationale/Socialdemokratiet blev stifteti 1871. Foerlev Kro eller Fodbadehotellet lå ved foden af Låsbybakken/Spunsbakken, hvor Illerup å krydser Låsbyvej. Den nedbrændte i 1920, og billedet viser kroen, som malermester Peder Pedersens forestillede sig, den har set ud.

Skanderborg var i slutningen af 1800 tallet et af de steder i Danmark, hvor den socialistiske gnist ude fra Europa fængte hurtigst, og det var ved Skanderborg, at den første afdeling af den europæiske arbejdersammenslutning Internationale blev oprettet.

Derovre (Jylland), navnlig i Århus og Skanderborg, var nemlig bevægelsen allerede i fuld gang, skriver pioneren og stormesteren Louis Pio i sine erindringer.

En afdeling af internationale er søndag d. 24.september dannet i Foerlev Kro med 24 Medlemmer, men senere ere ikke Faa tiltraadte, fordetmeste Huusmænd og Indsiddere. (Skanderborg avis d. 9.oktober 1871).

Arbejderbevægelsen og socialismens fremkomst har baggrund i arbejdernes elendige levevilkår og industrialiseringen. Skanderborgafdelingen var speciel derved, at den blev stiftet et par uger før Internationale blev stiftet i København men også ved, at det var en landsektion oprettet af landarbejdere, husmænd og landsbyhåndværkere.

At dette var tilfældet kan vi se ved at kaste et blik på Skanderborg i 1871


Skanderborg 1871

Byen åbnede netop i 1871 op for omverdenen med jernbanens åbning, men var dog stadig en lille købstad med omkring 1700 indbyggere. Et tal der i de foregående år ikke havde forandret sig voldsomt.

Håndværket var dominerende, mens det var småt med industrivirksomheder. Den største var købmand N. Christensens brændevinsbrænderi og gærfabrik med 8 faste arbejdere. Dernæst Bruuns jernstøberi med 3 faste og 3 midlertidige arbejdere, Hoffmans bairsk- og hvidtølsbryggeri (”Freja”) med 3 faste og 2 midlertidige. Det samme havde Hansens garveri og Bloms maskinbyggeri. Altså i alt ca. 30 arbejdere. Af større håndværksvirksomheder med over 5 arbejdere var der en murer med 5, en skrædder med 8, en skomager med 6 og en tømrer med 5 arbejdere.

I 1872 skal Skanderborgafdelingen have talt ikke færre end omkring 300 medlemmer . Et utroligt højt tal, så ”Skanderborg Landsektions medlemmer må have været landarbejdere, håndværkssvende, husmænd og tyende, tjenestefolk og arbejdere.

Det eneste eksisterende foto fra Fodbadehotellet/Foerlev Kro. Her er det Skanderborg Motorklub der gør holdt ca. 1912.


Mødet på Foerlev Kro

Initiativtagerne til mødet på Foerlev Kro var 3 småhåndværkere, der boede lidt nord for købstaden; væver Frederik Hermansen, smed Søren Jensen fra Skanderborg Ladegård og skrædder Niels Bjerre, der boede i Slukefter ved Sølyst. Hermansen kontaktede Louis Pio i København og Pio og vedlagde en tale som Hermansen kunne læse op på mødet. Resultatet var 24 medlemmer, dagen efter kom der yderligere 5, og kort tid efter rapporteredes der om 70. Den første formand blev landinspektør og cand.theol. Theilman fra Gram mark.

Skanderborgsektionen af Internationale fik dog ingen lang levetid. Den blev opløst i august 1873, hvor Internationale blev forbudt.

Bekendtgørelse om forbudet imod Internationale. Overtrædelse straffes med bøde indtil100 Rdl. eller med fængsel indtil 1 måned.


Kilder.

Leif Juul Pedersen: Internationale i Skanderborg. Skanderborg Museums Årsskrift 1981.

Powered by MediaWiki