Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Jernbanehotellet

Fra Skanderborg Leksikon

Jernbanehotellet, juli 1950

Jernbanehotellet lå på hjørnet af Banegårdsvej og Vroldvej. Det blev nedrevet i 1954 i forbindelse med en omfattende regulering af arealet foran jernbanestationen.

Det var værtshusholder Ole Christensen der i 1879 ansøgte byrådet om bevilling til at drive gæstgiveri og værtshus ved jernbanestationen. Byrådet var splittet men afslog, da man anså det for skadeligt af konkurrencemæssige hensyn. Amtsrådet derimod godkendte ansøgningen som ”Gæstgiveri for Rejsende”, idet man mente, at hensynet til de rejsende kom i første række.

Skanderborg Station med Jernbanehotellet i baggrunden, juli 1950

I sept. 1881 åbnede hotellet under navnet ”Bellevue”.

Stedet blev hurtigt samlingssted også for byens borgere og det forstærkedes af, at værten i 1883 anlagde en keglebane. Tilstrømningen blev nu for meget for politimesteren, der idømte hotelejeren en bøde for at drive værtshus og beværte folk, der boede indenfor en mil fra gæstgiveriet. Fortolkningen af begrebet ”rejsende” endte i indenrigsministeriet, og sagen endte med at Ole Christensens ansøgning om bevilling til værtshushold på stedet ikke blev bevilget.

I 1898 blev navnet ændret til Jernbanehotellet, og i 1904 opførtes en stor tilbygning så hotellet rummede 14 gæsteværelser, en mindre sal, kørestald m.m.

Jernkroen, som hotellet hed i folkemunde, blev i 1954 købt af Skanderborg Amtsvejvæsen til nedrivning for at løse en længe tiltrængt trafikal opgave på pladsen foran Skanderborg Station.Kilder:

Leif Juul Pedersen: Skanderborg i postkort. 1997.

Kaj Klostergaard: Skanderborg jernbanestation. 1983

Powered by MediaWiki