Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Johannes Jørgen Vilhelm Hammelev Find

Fra Skanderborg Leksikon

Johannes Jørgen Vilhelm Hammelev Find (12.10.1864, Hjarup – ?) var byfoged i Skanderborg 1908-1913. Han boede Adelgade 5.

Find var præstesøn fra Hjarup nær Kolding. Han blev student fra Herlufsholm i 1882, og juridisk kandidat i 1888. Før han kom til Skanderborg bestred han forskellige stillinger, bl.a. kopist ved Den Kongelige Landsoverret samt Hof- og Stadsret, og senere fuldmægtig og ekspeditionssekretær i Landbrugsministeriet. Fra 1899 til 1908 var han desuden amanuensis hos Sjællands biskop og sekretær for Det Veterinære Sundhedsråd.

Ved sin tiltrædelse i Skanderborg ytrede han glæde ved at skulle bo i en by med så skønne omgivelser, og at han som formand for byrådet ville tilstræbe et godt samarbejde mellem ham og byrådsmedlemmerne, således at der kunne blive ført nyttige forhandlinger til fremme af byens interesser.

Find var gift med en datter til højesteretssagfører og landstingsmand, P.G.C. Jensen.

Find blev i 1913 efterfulgt af Valdemar Givskov.


Kilder

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 207-208

Powered by MediaWiki