Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Jul i Skanderborg 1942-1951

Fra Skanderborg Leksikon

Jul i Skanderborg var et tidsskrift, der udkom første gang under besættelsen i dec.1942. Sidste nr. udkom ved 10 års jubilæet i 1951.

Formålet med juleheftet beskrev redaktør og udgiver, bogtrykker Svend A. Brix i forordet:

Tanken med dette lille Hæfte er at skabe et specielt Skanderborg-Skrift, der – som Aarene gaar – maa bære Bud blandt andet om Borgerfærd og om Sæder og Skikke i det Skanderborg, som kun faa kender og endnu færre kan huske.

Skabelonen var nogenlunde den samme gennem årene; en forsideillustration ved malermester Peder Pedersen, et hyldestdigt til by og egn, minder og erindringer fra det dengang gamle Skanderborg, dvs tiden fra midten af 1800 tallet og frem, om tømrerhandels historie, fastelavnsrevuerne, realskoles historie, Chr.4 på Skanderborg Sø, marked i 1870’erne, boldklubbens historie mm suppleret med et mere detaljeret tilbageblik over året der svandt samt rubrikken Kan De huske.

Indholdet havde således ikke meget med jul at gøre, men julen var tidspunktet, hvor hæftet udkom.

Heftet finansieredes ved salg og annonceindtægter fra byens erhvervsdrivende.

Forfatterne var dengang kendte personer fra byen såsom pastorerne A.Blinkenberg og L.Skov, læge Mikkel Hindhede, guldsmed Reppien sagfører og lokalhistoriker Chr. Holtet, kæmner og lokalhistoriker C.R.Jacobsen m.fl.

Den bærende ide bag Jul i Skanderborg, at kigge tilbage og interessere sig for det sted man kommer fra, var fremme i besættelsesårene og var også baggrund for stiftelsen af foreningen Skanderborg Hjemstavnsforening i 1944. Her formuleredes det sådan, at man ville ære minderne om det sted, hvor man havde rod, hvorfra ens verden udgik.

Interessen for hæftet var navnlig under besættelsen stor, men udgifterne til udgivelsen blev efterhånden så store, at redaktionen valgte at standse med 10.årgang.

Powered by MediaWiki