Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Kielsgård Mølle

Fra Skanderborg Leksikon

Kielsgård Mølle ca. 1900

Den oprindelige Kielsgård Mølle i Ry og den tilhørende møllerbolig, blev opført i 1858 af ejeren af Kielsgård, Carl Vinding Delenholm, få hundrede meter fra selve gården. Møllen var af den type der kaldes hollandsk mølle med galleri, en mølletype der først og fremmest er kendetegnet ved, at møllens top kan drejes, og man derfor ikke er afhængig af vindens retning.

Den første forpagter på Kielsgård Mølle hed Jens Jacobsen. Han varetog hvervet som møller frem til 1860, hvorefter det i første omgang blev overtaget af Michael Andersen, han blev dog kun på møllen et par år, for derefter at overlade forpagtningen til Niels Jepsen i 1862. I 1864 skete desværre det, at møllen brændte ned til grunden. Der kommer dog ikke til at gå lang tid før der atter opføres en ny mølle på stedet.

Igen i 1870 overtages forpagtningen af Kielsgård Mølle af en ny møllersvend. Denne gang hedder han Jens Peder Pedersen. Pedersen bliver dog ikke alene om arbejdet i møllen, idet den mølle man opførte efter branden på den oprindelige, også husede et bageri, hvori der på dette tidspunkt arbejdede to bagersvende. Den nye Kielsgård Mølle skulle da også vise sig, at få nok at se til, idet Ry Mølle i 1881 opgiver kornmølleriet til fordel for papirfremstilling, hvorefter Kielsgård Mølle overtager størstedelen af den produktion, der tidligere fandt sted der.

I 1884 får møllen atter ny forpagter, Laurs Peder Debus Laursen. Han fungerer som forpagter i fire år frem til 1888, hvorefter han køber møllen af ejeren af Kielsgård. Efter møller Laursens køb af møllen, har møllerne på stedet, alle efterfølgende overtaget møllen ved ejerskab. Kielsgård mølle var i drift frem til 2. Verdenskrig, hvorefter den, formentlig i 1941, blev revet ned. Efter sigende skulle det værdifulde tømmer møllen var bygget af, være blevet genbrugt i forbindelse med opførelsen af nye møller andre steder på egnen.

kilder

Lokalhistorisk kalender udgivet af Ry Lokalarkiv, 2006

http://tulstrup.folkekirken.dk/Af_sognets_historie.htm#Kielsgaard_gl._Moelle

Powered by MediaWiki