Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Kristen Isager

Fra Skanderborg Leksikon

Dr. Isager fotograferet i 1920
Dr. Isager med familie foran Doktorgården 1930.

Kristen Isager (1864 - 1943) bosatte sig i 1892 i Ry og åbnede en lægepraksis. I 1903 blev han overlæge på det nyåbnede kvindesanatorium; Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse ( i dag Sclerosehospitalet).

Kristen Isager kan betragtes som den første faste læge i Ry, da hans forgængere kun var kort tid på stedet.

Dr. Isager forskede i tuberkulose, en søn døde af sygdommen, og 1901 skrev han doktordisputats om tuberkulosen optræden og udbredelse på landet.

I 1913 stod han bag opførelsen af Nationalforeningens første plejehjem for hårdt angrebne tuberkulosepatienter, i dag Søkildevej 35 C.

I byen var dr. Isager at betragte som en af de førende mænd, hvilket blandt andet udmøntede sig i, at han sad med i den første bestyrelse for Ry Håndværker- og Borgerforening efter at foreningen var blevet stiftet i 1895.

Kristen Isager var hovedbidragsyder i forbindelse med overlærer Fjeldsteds indsamling til den gymnastiksal der i 1912 for private midler blev bygget til skolen i Ry.

Kristen Isager var også drivkraften bag rejsning af en mindesten for maleren Vilhelm Kyhn. Efter sin pensionering kastede han sig over en undersøgelse og beskrivelse af de udgravede skeletter ved Øm Kloster og udgav i 1936 ”Skeletfundene ved Øm Kloster” og 1941 ”Krankenfürsorge des dänischen Zisterzienserkloster Øm”.

Isagervej i Ry er opkaldt efter ham.

Kilder

Fjeldsted, P. K.: RY. [S. l.] ca. 1917

Lokalhistorisk kalender udgivet af Ry Lokalarkiv, 2004 og 2014.

Powered by MediaWiki