Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Lossepladser i Skanderborg

Fra Skanderborg Leksikon

Lossepladsen på Oddervej ved Skårup ca. 1985.

Før 1900 blev affald smidt på gaden, hvor det blev endevendt af fattigfolk og løsgående hunde, inden det fra tid til anden blev fjernet af “Skraldemanden“ og bortkørt.

Latrin fra lokummerne blev opsamlet i kuler og tømt af “ Natmanden ‘ i spande, som han bar ud til sin vogn. Latrinen blev kørt ud til bønderne, der brugte den som gødning. Efter 1900 blev skrald samlet ofte af en landmand, som kørte til huller i hans jord eller slugter ved ejendommen.

Den første organiserede kommunale losseplads fandtes ved Birkevej – Sortesø, antagelig fra 1920. Affaldet blev uden sortering fyldt i Sorte Sø. Dette førte til mange ulemper, rotter, lugt, m.v. Fronten på lossepladsen blev søgt afdækket med fyldjord.

I august 1940 bliver der under indtryk af krigen, etableret en indsamlingsordning af spild gennem L A B (Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse). Der blev bygget et hus, hvor det indsamlede spild blev sorteret og kogt til svinefoder.

Lossepladsen flyttes i 1967 til Skårup. Spildhuset ved Sorte Sø blev afbrændt ved en civilforsvarsøvelse.

Lossepladsen i Skårup i den tidligere Fruering - Vitved sognekommune blev anlagt i en nedlagt grusgrav. Der var kommunalt tilsyn med pladsen indtil 1980, hvor Renosyd overtog renovationen. Arealet afdækkes med jord og er forsøgt tilplantes med graner.

Reno Syd oprettedes i 1980 og havde som sin første opgave at etablere en kontrolleret losseplads i den store grusgrav i Skårup. Lossepladsen er siden blevet godkendt til lagerplads for kloakslam for 7 kommuner.

I 1983 bygger Reno Syd et forbrændingsanlæg ved Norgesvej, hvor der af affaldet fremstilles fjernvarme og senere strøm.

I 1989 oprettes den første genbrugsplads, hvor borgerne kan aflevere alle former for privat affald. Der gennemføres indsamling af storskrald, papir og haveaffald. Renosyd består i dag af Brædstrup, Gedved, Hørning, Odder, Ry, Skanderborg og Them kommuner. Arbejdsområdet er under stadig udvikling.

De tidligere sognekommuner har siden 1970 haft sine egne lossepladser. Ousted - Tåning i Horndrup. Skanderup - Stilling ved Mesingvej og ved Lynghøjvej. Hylke ved Grusløkkevej. Fruering - Vitved ved Præstevejen. Her ud over har der været en del smà private pladser.


Kilde:

Notat af Børge Rasmussen. 2004. Skanderborg Historiske Arkiv.

Powered by MediaWiki