Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Lysthuse ved Skanderborg Sø.

Fra Skanderborg Leksikon

Haverne langs Skanderborg Sø rummer adskillige have- og lysthuse. Nogle af de ældste og mest særprægede var udrangerede sporvogne transporteret til Skanderborg og anbragt på pæle ude i søen.

Der var 3 af disse gamle sporvogne i Skanderborg; en ved Lille Sø og 2 i haverne bag Adelgade 52 og Adelgade 118 ved Skanderborg Sø.

Familien samlet ved sporvognen i murermester Jens Christiansens have, Adelgade 118. Murermesteren er nr. 4 fra venstre og snedkermester Carl Homstol ses siddende som nr. 6 fra venstre. Billedet er fra omkring 1908.


Indholdsfortegnelse

Sporvognen ved Adelgade 118.

Murermester J. Christiansen købte sin sporvogn i 1904. Det var vogn nr. 11 fra Sølvgaderners sporvej, som blev købt for 100 Kr.. Den blev transporteret med jernbane til Skanderborg Station, og derfra flyttet over på en fladvogn trukket af heste. Turen gik videre til søen, hvor der ventede en tømmerflåde. Vognen skulle nu sejles det sidste stykke forbi 16 nabogrunde.

Mange mennesker kiggede noget ved synet af sporvognen, der sejlede forbi deres haver. Og det var til stor fornøjelse for nogle drenge, der svømmede foran tømmerflåden med den nye sporvogn.

Vognen kom godt i land på sin nye plads i baghaven, hvor den ene perron kom til at stå på pæle i søen, så man fra trinbrættet kunne gå lige ud på badebroen.

Et skilt med TAGENSVEJ sad på perrontagets kant. Her var også et skilt med OPTAGET og en rund, rødmalet metalplade. På perronskærmene var malet ( nr.) 11, dette blev dog senere malet over og erstattet med initialerne JC.

Datteren Misse fortæller i sine erindringer:

Træværket var af Mahogny og det var fint passet og plejet af min Morfar Snedkermester C. Holmstoel. Sporvognen stod et stykke ude i Søen, så man kunne høre bølgeslaget. Kuskesæderne var bevaret og der var fine Trækgardiner for Vinduerne og Ampel i Loftet, så der Sommeraftner kunne spilles L’hombre dernede.

Efter murermester Christiansens død i 1938 gik sporvognen i forfald.

Et kig i 1910 fra Slotskirken mod Æbelø med et smukt lysthus i forgrunden.

Sporvognen nedenfor Adelgade 52.

I 1907 kom den næste sporvogn til Skanderborg Sø nedenfor Adelgade 52. Det var også en Sølvgadevogn købt af manufakturhandler Sophus Sørensen. Det fortælles, at vognen blev transporteret på hestevogn ned til søbredden. Det var hård frost, så man kørte ud på isen, som knagede en del. Men det gik, selv om folkene flere gange måtte løbe fra sporvogn og heste.

Familien passede godt på vognen, og den spillede en meget stor rolle i familielivet. Her blev der spist megen god mad og drukket utallige kopper kaffe, og manufakturhandler Sophus Sørensen lagde hver aften om sommeren kabale ved bordet.

Fotograf Peder Jensen, den ældre herre med hvidt skæg stående i døren, opførte dette lysthus i sin have Adelgade 70. Foto ca. 1917.

Andre lyst- og havehuse ved Skanderborg Sø.

På de gamle postkort og fotos ses flere af slagsen, f.eks. fra Slotsholmen, Adelgade og Nørregade.Kilder:

L. Baunsgaard: Hestesporvogne i Skanderborg. Bytrafik 4. 1979.

Leif Juul Pedersen: Skanderborg i gamle postkort.1996.

Powered by MediaWiki