Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Marcus Sabinus Wilhelm Sponneck

Fra Skanderborg Leksikon

Marcus Sabinus Wilhelm Sponneck (22.5.1787, København – 31.7.1874, København) var amtmand 1826-1828.

Rigsgreve Sponneck var søn af oberstløjtnant og rigsgreve Georg Wilhelm Sponneck og Hylleborg v. Eppingen. Han var student fra Borgerdydskolen i København og deltog i 1807 i Englandskrigene før han tog den juridiske embedseksamen. I 1814 blev han byfoged i Ringkøbing og samme år giftede han sig med Susanne Christine Trojel.

I 1826 blev han beskikket som amtmand i Skanderborg, og var formentlig den første amtmand, der residerede på Amtsgården. Allerede efter to år forlod han dog jobbet for at blive stiftamtmand i Ribe Stift, et embede han bestred indtil et svækket syn tvang ham til at trække sig tilbage i 1852.

Sponnecks efterfølger som amtmand blev Frederik Urne.


Kilder

"Dansk biografisk Lexikon", Carl Frederik Bricka (red.). 1. udg., bind 16, s. 233-234

Powered by MediaWiki