Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Midtjydsk Korn

Fra Skanderborg Leksikon

Midtjysk Korn 1987.Den store silo blev nedrevet i 1988. Varmdalsminde ses til venstre.

Skanderborgafdelingen af Midtjydsk korn lå i området bag ejendommen Varmdahlsminde.

Det var købmand Søren Warmdahl der oprindelig stod bag den foderstofforretning, der senere blev til Midtjydsk Korn og Gødningsforretning.

Aktiviteten ved det store bygningskompleks udviklede sig til gene for naboerne. De klagede i 1976 over støj, støv og lugtgener fra virksomheden, som derefter fik en henstilling fra Teknisk Udvalg om at dæmpe støjen fra transportører og andre maskiner og udvise hensynsfuld kørsel af hensyn til naboerne.

Midtjydsk Korns store bygningskompleks blev i 1987 købt af Skanderborg Kommune med henblik på nedrivning i forbindelse med byfornyelse.

På byggegrunden opførte Skanderborg Andelsboligforening Warmdahlsparken, der består af 9 almennyttige lejeboliger og 9 ungdomsboliger.

Området ved Midtjydsk Korn 1988. Det ternede areal viser bygningskomplekset.


Kilde:

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki