Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Munkekanalen

Fra Skanderborg Leksikon

Munkekanalen forbandt engang søerne Mossø og Gudensø, og er i dag et fredet kulturhistorisk mindesmærke beliggende cirka 1 km øst for Øm Kloster.

Det træder tydeligt frem i landskabet, tæt på hvor Klostervej løber ud i Emborgvej. Den 1,2 km lange "Klosterkanal" forbandt Mossø og Gudensø i en lige linje fra syd mod nord. Kanalen er kun delvist frilagt og således ikke vandførende i dag. Kanalens sydlige del viser dennes monumentale dimensioner på 8 m i bredden. Kanalen er delvist begrænset på begge sider af jordvolde således, at den fulde bredde inklusive voldene er ca. 22 m, mens dens dybde i forhold til de omgivende volde er op til 2 m. Kanalens nordligste del, stykket nord for Emborgvej, er tilkastet og ligger i dag under dyrket mark.

Der er kun sparsomme oplysninger om kanalens udformning og alder. En undersøgelse af kanalen blev foretaget i forbindelse med kabelarbejde langs Emborgvej. Ved denne undersøgelse kunne der ikke konstateres bolværk af træ, men siderne synes skråt afgravet i undergrundens sandholdige lag. Kanalen er ikke dateret, men antages at stamme fra klostertiden og formodes anlagt af Øm Kloster for at lette transporten til og fra klostret. Ved at anlægge Klosterkanalen har munkene kunnet spare tid og ressourcer ved færdsel mellem søerne. Færdsel i middelalderen foregik nemmere ad vandvejene end på landjorden, da pramme og skibe lastede betydelig mere end datidens heste- eller oksetrukne vogne, og derfor var det foretrukne transportmiddel.

I dag er der en informationstavle samt en holdeplads for en bil på Emborgvej, hvor resterne af Munkekanalen er synlig. Selve kanalen findes på privatejet jord, og det er ikke tilladt at færdes i kanalen uden ejerens tilladelse.


Munkekanalen fotograferet 2011


Munkekanalen fotograferet 2011


Munkekanalen fotograferet 2011Kilder

Garner, H. N. 1995: "Gudenåens klostre". Særtryk af Hikuin for Øm Kloster Museum.

Gram, Nissen Susanne 1998: "Øm Kloster. Bygningskompleksets udformning og udbygningsforløb". Afdelingen for Middelalderarkæologi og Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev.

Smidt, C. M. 1968: "Øm Kloster. Cara Insula". Vejledning for besøgende i ruinerne, Århus Stiftsbogtrykkeri.

Oplysninger om kanalens dimensioner findes i Nationalmuseets fredningspapirer.

Powered by MediaWiki