Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Nissumgård

Fra Skanderborg Leksikon

Nissumgård i akvarel malet af Tanja og Alexander Thieme.

Nissumgård ,Nissumgårdvej 10, er en højtbeliggende hovedgård ca. 7 km udenfor Skanderborg.

Sammen med Ringkloster og Lethenborg var det de største gårde i Hylke sogn.

Omkring 1670 blev gården udlagt som ryttergods til militærets underhold. I 1767 blev ryttergodset solgt og den blev ved sammenlægning ophøjet til hovedgård. Denne er så adskillige gange blevet solgt og jord lagt til og solgt fra.

Allerede i 1830erne blev der på Nissumgård og Lethenborg opført særskilte mejeribygninger og hestetrukne kærner og besætninger på næsten 100 malkekøer.

Hovedbygningen er opført i 1850 med 11 fag og har en etage over en høj kælder.

I 1930 var der kongerevy på Nissumgårds jorder, hvor Chr. X og kronprinsen inspicerede ”slagmarken”, og frokosten siden blev indtaget på gården.

I spisesalen findes en ovn formgivet og udsmykket af skønvirkearkitekten Anton Rosen, der også tegnede pavillonen i Skanderborg Dyrehave.

En del af handlingen i Maja Hyldgaards bog: Visse fra Skanderborg foregår på Nissumgård.

Driften er i dag lagt om til svineproduktion, planteavl, udlejningsvirksomhed samt et stort hestetræningsanlæg.


Kilder:

Anna Rasmussen: Hylke sogn i det nittende århundrede. 1985

Jan Koch: Østjyske Herregårde

www.nissumgård.dk

Powered by MediaWiki